Prof. Jonas Ruškus: Negalią turinčių vaikų orumą ir lygiavertes teises užtikrinti padės įtraukusis ugdymas

Lietuva, 2010 m. ratifikavusi Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvenciją, kaip ir kitos tai padariusios šalys, įsipareigojo gerbti negalią turinčių vaikų orumą ir jų teisę būti lygiaverčiais visuomenės dalyviais. Tuo pačiu įsipareigota šalinti vaikų su negalia diskriminaciją, atskirtį ir įtraukti juos į bendrojo ugdymo procesą. Nors Lietuvoje ratifikavus konvenciją pokyčiai vyko ir vyksta iš lėto, pasak prof. Jono Ruškaus, kuris yra JT Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas ir Lietuvos žmogaus teisių centro (LŽTC) tarybos narys, didelis žingsnis progreso link bus žengtas 2024-aisiais.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1-osios specialiųjų poreikių turintys mokiniai, kaip ir visi kiti, galės lankyti pasirinktą bendrosios paskirties mokyklą, o mokyklos nebegalės atsisakyti jų priimti. Per likusius kelerius metus Lietuvai būtina atlikti stiprius namų darbus ir pasiruošti, tačiau būtent tokiu būdu, prof. dr. J. Ruškaus teigimu, mes gerokai priartėsime prie valstybės įsipareigojimo gerbti vaiko teises.

„Valstybė turi užtikrinti veiksmingas ir atitinkamas priemones, kad sudarytų sąlygas vaikams su negalia gyventi ir būti įtrauktiems į visuomenę, šiuo atveju į ugdymosi procesus. Tai yra išeitis, siekiant užkirsti kelią segregacijai, atskyrimui nuo bendruomenės, nuo aplinkų, kur mokosi visi vaikai“, – pabrėžia JT Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių centro (LŽTC) tarybos narys ir VDU Socialinio darbo katedros profesorius dr. Jonas Ruškus.

Kviečiame skaityti plačiau:

https://manoteises.lt/straipsnis/prof-jonas-ruskus-negalia-turinciu-vaiku-oruma-ir-lygiavertes-teises-uztikrinti-pades-itraukusis-ugdymas/?fbclid=IwAR2HgEiHw5ENZtog0VKY7ySVfFcAyjtXfwl9_MxaXP-8Tq9OamGnC_hqzN0