Prof. J.Ruškaus misija Jungtinėse tautose

Socialinio darbo  profesorius Jonas Ruškus beveik mėnesį praleis Palais Des Nations Jungtinių tautų būstinėje Ženevoje (Šveicarija). J. Ruškaus laukia ilga ir sunki sesija – bus svarstoma negalią turinčių asmenų padėtis Irane, Kipre, Bosnijoje ir Hercogovinoje, Jordanijoje, Hondūre, Panamoje, Kanadoje. Jonas Ruškus yra atsakingas už Moldovos ir Armėnijos vertinimo ataskaitų parengimą. Bus ruošiami klausimai šalių vyriausybėms nuo Maroko iki Haičio, J. Ruškui deleguota atsakomybė už klausimų rengimą Latvijai.  Sesijoje bus diskutuojama su šalių vyriausybių bei negalią turinčių asmenų organizacijų atstovais, bus rengiamos rekomendacijas šalims, kad jų politika, įstatymai ir praktika pereitų prie žmogaus teisėms grįsto požiūrio į negalią. Tikimasi baigti rengti JTKonvencijos 19-ojo straipsnio išaiškinimą apie gyvenimą savarankiškai ir įtrauktį į bendruomenę.