Prof. dr. Jonas Ruškus perrinktas į JT Neįgaliųjų teisių komitetą

VDU Socialinio darbo katedros profesorius dr. Jonas Ruškus vakar Niujorke buvo antrai kadencijai perrinktas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto nariu, surinkdamas didžiausią balsų skaičių tarp visų kandidatų.

Balsavimas vyko Niujorke vykstančios JT neįgaliųjų teisių konvencijos šalių narių XI konferencijos metu. Iš viso komitete yra 18 narių, kurie renkami ketverių metų kadencijai. Rinkimai rengiami kas dvejus metus, jų metu išrenkant po devynis narius. Pagrindinė JT Neįgaliųjų teisių komiteto užduotis – vertinti, kaip šalys įgyvendina Neįgaliųjų teisių konvenciją.

Prof. dr. Jonas Ruškus yra socialinių mokslų daktaras, VDU Socialinio darbo katedros profesorius, Kauno „Arkos“ bendruomenės narys, jau daug metų aktyviai dirbantis žmogaus teisių ir neįgaliųjų teisių srityse.