Prof. dr. Jonas Ruškus: diskriminacija negalios pagrindu turi būti baudžiama

Komentuoja Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas Jonas Ruškus:

 

„Teisė dalyvauti rinkimuose į šalies valdžią balsuojant ar būnant renkamam yra viena esminių politinių žmogaus teisių, įtvirtintų tiek tarptautinių žmogaus teisių, tiek nacionalinėje teisėje. Valstybės pareiga yra kiekvienam piliečiui užtikrinti šią teisę, o negalią turinčiam piliečiui – padėti tai atlikti, sukuriant jiems prieinamas balsavimo procedūras, patalpas ir medžiagą, sudarant sąlygas naudotis pagalbinėmis priemonėmis“. Skaitykite daugiau: https://www.etaplius.lt/rinkimu-laisve-neigaliajai-liepta-sugadinti-biuleteni