PROF. DR. JONAS RUŠKUS. 10 METŲ PO NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO

Gruodžio 10-ąją, minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, surengtame Nacionaliniame žmogaus teisių forume diskutuota ir apie tai, ko išmokta per 10 metų nuo Neįgaliųjų teisių konvencijos Lietuvoje ratifikavimo.

VDU Socialinio darbo katedros profesorius, JT Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas Jonas Ruškus pradėdamas konferenciją sakė, jog Lietuvoje nedaug pažengta, kad į negalią turinčius žmones būtų žiūrima per žmogaus teisių prizmę: „Iki šiol negalią turintys žmonės yra traktuojami iš globėjiškos ir medicininės perspektyvos, jie patys nesprendžia apie savo gyvenimą, yra nusprendžiama, kad juos reikia globoti, gydyti. Jie nėra laikomi pajėgiais su pagalba gyventi savarankiškai, spręsti, kur, su kuo ir kaip gyventi.“ J. Ruškaus teigimu, tai ypač aktualu kalbant apie psichosocialinę negalią.

Jo manymu, esama ir daugiau trūkumų – darbingumo ir neįgalumo vertinimo mechanizmas iš esmės nepakeitė sovietinio invalidumo modelio, o pagalba šeimai netapo realybe. „Šeimai nebegalint teikti pagalbos lieka viena alternatyva – globos namai, bet ne savarankiškas gyvenimas bendruomenėje su pagalba. Dar daugiau – šeimos nariai gali būti baudžiami negalios pagrindu. Žinome atvejį, kai autizmo spektro sutrikimą turintis vaikas, nesuteikus reikiamos pagalbos, buvo atskirtas nuo šeimos ir išvežtas priverstinai gydyti“, – dalijasi mintimis profesorius.

Visą straipsnį galite rasti čia: https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1072114/10-metu-po-neigaliuju-teisiu-konvencijos-ratifikavimo-iki-siol-zmones-negali-patys-spresti