Prezidento stipendija vėl suteikta SMF magistrantei!

Sveikiname VDU Socialinių mokslų fakulteto Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programos II kurso studentę Moniką Čeponytę laimėjus vardinę Prezidento Algirdo Brazausko socialinių mokslų krypčių grupės stipendiją! VDU SMF studentai jau trečius metus iš eilės laimi šią stipendiją! Linkime Monikai sėkmės studijose bei profesinėje veikloje.

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos geriausiems šalies studentams. Stipendijos skiriamos ne tik už gerus akademinius pasiekimus, bet ir už aktyvią mokslinę veiklą. Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos pagal pretendentų mokslinius tiriamuosius pasiekimus, siekiant studentus skatinti rinktis tyrėjo kelią.

Trijų LR prezidentų vardinės stipendijos siekiant paskatinti geriausiai studijuojančiuosius pradėtos teikti 1995 metais. Iki 2008 m. jos kasmet buvo skiriamos pagal tris prezidentų studijų kryptis: gabiausi teisės ir politikos mokslų studentai gaudavo Antano Smetonos, medicinos ir visuomenės sveikatos studentai – Kazio Girniaus, žemės ūkio mokslų studentai – Aleksandro Stulginskio vardo stipendijas. 2008 m. priimtas sprendimas išplėsti stipendijų gavėjų ratą, kad jis apimtų visas studijų sritis, tad technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, o  prezidento Algirdo Brazausko stipendija teikiama socialinių mokslų srities studentams.

Lietuvos Respublikos prezidentų stipendijos – pats garbingiausias Lietuvos studentų pasiekimų įvertinimas ir paskata toliau siekti geriausių akademinių rezultatų.