Prezidento Algirdo Brazausko vardinė stipendija SMF studentei!

Norime pasidalinti ir pasidžiaugti Socialinių mokslų fakulteto bendruomenės narei skirtu apdovanojimu. Mūsų Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programos studentei Indrei Muraškaitei skirta LR Prezidento Algirdo Brazausko vardinė stipendija. Prezidento vardinės stipendijos yra skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje veikloje pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams.

Sveikiname Indrę ir linkime kuo geriausios kloties studijose ir tolesniuose moksliniuose tyrinėjimuose!