Paskaita-diskusija “Mokinių ugdymosi poreikių įvairovė – duona kasdienė“

VDU_CRJei siekiate suprasti inkliuzinio ugdymo idėją ir ieškote kelių, kaip ją praktiškai realizuoti mokykloje, konkrečioje klasėje ar bendruomenėje, VDU Švietimo studijų centras kviečia Jus į įvadinę paskaitą, kurią ves Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė.
Susitikimo metu Jūs turėsite galimybę:
• Aptarti inkliuzinio ugdymo fenomeną;
• Susipažinti su mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo situacija Lietuvoje ir pasaulyje;
• Išryškinti mokytojo, pasirengusio inkliuziniam ugdymui, paveikslą.

Renginys skirtas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams.
Paskaita vyks 2016 m. kovo 18 d., nuo 14:00 iki 18:00 val. Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje, S. Daukanto g. 28, Kaune.