Paskaita apie savivaldos klausimus Lenkijoje ir Norvegijoje

Pavasario semestras pradedamas diskusija apie savivaldos reformų įgyvendinimo situaciją Europos šalyse. Šie klausimai bus pristatyti viešoje paskaitoje „Local government policies towards the climate change: comparative analysis of Poland and Norway“ („Savivaldos politikos vaidmuo sprendžiant klimato kaitos klausimus: lyginamoji Lenkijos ir Norvegijos analizė“), kurią praves SMF svečiai iš Varšuvos universiteto Geografijos ir regioninių studijų fakulteto dr. Katarzyna Szmigiel-Rawska ir buvusio Lenkijos prezidento patarėjas vietos politikos klausimais prof. Pawel Swianiewicz.

Vieša paskaita vyks vasario 2 d., ketvirtadienį, 13.30 val., VDU Gedimino g. rūmuose (Gedimino g. 44), 303 auditorijoje. Kviečiami visi, besidomintys tiek viešąja politika, tiek platesne Europos šalių situacija.

Prof. Pawel Swianiewicz  – ekonomikos profesorius, habilituotas mokslų daktaras Varšuvos universitete (Lenkija), nuo 2006 metų vadovaujantis šio universiteto Geografijos ir regioninių studijų fakulteto Vietos politikos ir vystymo katedrai. 1995-2001 m. profesorius vadovavo Britų Savivaldos Vystymo programai. Taip pat dirbo kaip išorinis ekspertas Rytų ir Centrinės Europos bei Centrinės Azijos vietos politikos klausimais tokiose organizacijose kaip Britų Taryba, Švedijos tarptautinė vystymo agentūra, Jungtinių Tautų vystymo programa ir kitos.  2005-2010 buvo išrinktas Europos Urbanistinių tyrimų asociacijos EURA prezidentu. P. Swianiewicz  yra įvairių mokslinių publikacijų apie savivaldos reformas Rytų bei Centrinėje Europoje autorius. Šiuo metu profesorius dirba lyginamosios politikos srityse, susijusiuose su savivaldos finansavimo, vietos politikos formavimo, teritorinių reformų ir decentralizacijos įgyvendinimo klausimais.

Dr. Katarzyna Szmigiel-Rawska yra Geografijos ir regioninių studijų fakulteto Vietos politikos ir vystymo katedros dėstytoja ir tyrėja, dirbusi tiek tyrimų projektuose, tiek konsultacinėje veikloje, susijusioje su įvairiais savivaldos klausimais. Mokslininkė yra parengusi keletą apie vietos valdžios bendradarbiavimą su įvairiais partneriais bei strateginį valdymą vietos lygmeniu. Pagrindinės K. Szmigiel-Rawska interesų kryptys susijusios su vietos lygmens tarp-institucinio bendradarbiavimo ir koordinavimo mechanizmų analize.