Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Įvaikinimo tarnyba

Siekdami užtikrinti, kad universitetas būtų vieta kurioje studentai turi galimybę gauti ne tik teorinę žinių bazę, bet ir susipažinti su praktiniais įgūdžiais, skiriame daug dėmesio siekiant bendradarbiavimo su socialiniais partneriais. Prieš keletą dienų buvo pasirašyta svarbi tarpusavio bendradarbiavimo sutartis su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šioje sutartyje numatomas tarpusavio bendradarbiavimas rengiant ir tobulinant studijų programas, paskaitas, organizuojant studentų praktikas. Tai yra labai svarbu, nes studentai turės galimybę susipažinti su realia darbo aplinka ir savo teorines žinias taikyti praktiškai. Be to, rengiant ir įgyvendinant bendrus tyrimus, projektus, konferencijas bei mokymus, studentai turės galimybę susipažinti su praktinėmis problemomis ir jas spręsti kartu su socialiniais partneriais.

Tikimės, jog šis bendradarbiavimas padės universitetui rengti kvalifikuotus specialistus, kurie būtų pasiruošę spręsti realias problemas ir atlikti svarbias užduotis.

Kviečiame visą fakulteto bendruomenę pasinaudoti šia partneryste.