Pasikeitimai SMF dekanate

Apsigynusi daktaro disertaciją Dr. Virginija Bortkevičienė imasi naujų pareigų VDU Studijų departamento Studijų kokybės skyriuje, o Virginijos užimtas Socialinių mokslų fakulteto Tarptautinių ryšių ir personalo koordinatorės pareigas perima Dr. Giedrė Baltrušaitytė. Dėkojame Virginijai Bortkevičienei už atliktus darbus ir sveikiname naująją SMF Tarptautinių ryšių ir personalo koordinatorę Giedrę Baltrušaitytę.