Pasaulinė Socialinio darbo diena

Soc darbo diena 2016Š.m. kovo 15 dieną švenčiama Pasaulinė Socialinio darbo diena, skirta atkreipti dėmesį į žmonių teisių ir orumo klausimus. Socialinis darbas – tyrimais grįsta profesija ir akademinė disciplina, kuri skatina socialinius pokyčius, socialinį visuomenės narių sutelktumą, žmonių ir bendruomenių įgalinimą. Socialinis teisingumas, žmonių teisės ir orumas, pagarba žmonių skirtingumas yra pamatiniai socialinio darbo principai. Socialinio darbo teorijos ir tyrimai suteikia žinias ir veikimo būdus, kaip įtraukti žmones ir visuomenės struktūras spręsti žmonių gerovės ir kasdieninio gyvenimo iššūkius.

Kovo 15 dieną Vytauto Didžiojo universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Socialinio darbo katedra, organizuoja forumą „Visuomenės klesti, kaip gerbiamas visų žmonių orumas ir teisės“. Forume politikai, seimo nariai, socialinio darbo praktikai, Lietuvos ir JAV tyrėjai ir mokslininkai diskutuos žmogaus teisių ir orumo klausimais. Žmogaus orumas aptariamas kaip bendražmogiška vertybė ir žmogaus neginčijama teisė. Bet taip pat, diskutuojama kontekstuali orumo samprata, siekiant suprasti, kaip orumą išgyvena socialinę atskirtį ar diskriminaciją patiriantys žmonės. Dagiau informacijos http://www.vdu.lt/lt/socialiniu-mokslu-fakultetas-svencia-25-meti/

Pasaulinės socialinio darbo dienos minėjimui kovo mėnesį visame pasaulyje yra organizuojama daugybė renginių. Šią diena švenčia viso pasaulio socialinio darbo mokyklos ir asociacijos vienijančios socialinio darbo praktikus, socialinių darbuotojų rengėjus, socialinės politikos formuotojus ir kt. Tarptautinė socialinių darbuotojų federacija (http://ifsw.org/) organizuoja renginius Ženevoje, Niujorke, Vienoje, kartu su Europos socialinio darbo mokyklų asociacija (http://www.eassw.org/call-for-projects.html) Briuselyje organizuoja diskusiją pabėgėlių ir migrantų klausimais. Europos socialinio darbo mokyklų asociacija kviečia socialinio darbo mokyklas, bendruomenes švęsti šią dieną ir diskutuoti žmogaus teisių ir socialinio darbo vertybių temomis.

icon_pdfDienotvarkė