Organizacinės psichologijos konferencija „ORGANIZACIJŲ VYSTYMO IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAI”

Visus organizacinius ir verslo psichologus, studentus, personalo specialistus ir vadovus bei šia sritimi besidominčius kviečiame dalyvauti XI-oje Organizacinės psichologijos konferencijoje „Psichologas organizacijoje”.

 

Kaip žinoma, sistema (organizacija) yra sudėtinga ne dėl ją sudarančių dalių ir (ar) elementų skaičiaus (jo dydžio), o dėl jų tarpusavio sąveikos komplikuotumo.

  • Kaip diagnozuoti organizacijos problemas, jos tobulintinas sritis?
  • Kokie galimi poveikio (intervencijos) organizacijai metodai? Kaip juos taikyti praktiškai?
  • Kaip komunikuoti apie organizacijos vystymo veiklas organizacijoje, kad į procesą įsitrauktų tiek darbuotojai, tiek ir vadovai?
  • Kas turėtų rūpintis organizacijos vystymu? Kokios organizacijos vystytojų kompetencijos, vertybės, nuostatos yra svarbios?

 

Į šiuos bei kitus klausimus kviečiame ieškoti atsakymų kartu su organizacijų vystymo mokslininkais, įvairių įmonių atstovais, praktikoje dirbančiais organizacijų/ verslo psichologais šių metų lapkričio 19 d. nuotolinėje XI-oje Organizacinės psichologijos konferencijoje „Organizacijų vystymo iššūkiai ir sprendimai”.

 

Dalyvių registracija: https://bit.ly/3meZZZk

 

Konferencijos programa

 

Organizatoriai:
LPS Organizacinės psichologijos komitetas
VDU Psichologijos katedra
VU Psichologijos institutas