Nuotolinių studijų vertinimas „kitokiam“ semestrui pasibaigus

Dėl netikėtai užklupusios COVID-19 pandemijos, nuo kovo 13 d. Socialinių mokslų fakultetas, kaip ir visas Vytauto Didžiojo universitetas bei kitos švietimo institucijos, studijas vykdė tik nuotoliniu būdu. Ar toks studijų formatas tiko ir patiko mūsų studentams? Ar jie rekomenduotų nuotolines studijas universitete kitiems ateityje?

Norime trumpai pasidalinti Socialinių mokslų fakultete atliktos studentų apklausos rezultatais. Pirmiausia, apie studentų pasitenkinimą nuotolinėmis studijomis universitete karantino laikotarpiu (žr. 1 paveikslą).

Paveikslas 1. Kiek esate patenkintas nuotolinėmis studijomis universitete karantino laikotarpiu?

2/3 apklausoje sudalyvavusių SMF studentų buvo patenkinti nuotoliniu studijų formatu. Ir tai didesnis procentas palyginus su Anglijoje Nacionalinės studentų sąjungos atlikto tyrimo rezultatais, kurie skelbia, kad karantino laikotarpiu nuotoliniu mokymu(si) buvo patenkinti 50 proc. studentų universitetuose (The Guardian naujienos). Tad SMF studentai yra labiau patenkinti nuotoliniu mokymu nei Anglijos universitetuose. Vis dėlto, labai patenkintų buvo ketvirtadalis, panašiai kaip ir neapsisprendusių dėl pasikeitusio studijų formato. Likęs dešimtadalis apklaustųjų teigė esantys daugiau ar mažiau nepatenkinti nuotolinėmis studijomis. Viena vertus, toks studijų formatas daugumai buvo priimtinas, tačiau negalima sakyti, jog didžioji dalis studentų juo labai žavėjosi.

Kitas svarbus klausimas buvo apie ateities projekcijas prašant studentų pagalvoti, ar nuotolines studijas universitete rekomenduotų savo draugams ir pažįstamiems. Atsakymų dažniai (žr. 2 paveikslą) dar kartą patvirtina jau aptartas pasitenkinimo nuotolinėmis studijomis tendencijas.

Paveikslas 2. Žvelgiant į ateitį, ar nuotolines studijas universitete rekomenduotumėte savo draugams ir pažįstamiems?

Net trečdalis apklaustųjų teiktų stiprias rekomendacijas savo artimo rato žmonėms rinktis nuotolines studijas kartu su ketvirtadaliu, kurie taip pat būtų linkę rekomenduoti tokio formato studijas. Paprastai žmonės rekomenduoja tas prekes ar paslaugas, kurias patys vertina kaip kokybiškas arba bent jau nėra jomis nusivylę. Todėl galima manyti, jog daugumai turėta nuotolinių studijų patirtis buvo teigiama.

Kokios išvados? Panašu, kad nuotolinis studijų formatas labiau tiko nei netiko mūsų studentams. Kadangi Socialinių mokslų fakultetas šiuo pasikeitusių studijų laikotarpiu vykdė bent kelias pakartotines apklausas, galima stebėti, kad adaptacija nuotolinėse studijose tikrai įvyko, o kilę trukdžiai buvo sėkmingai išspręsti. Kas tikėtina galiausiai ir nulėmė studentų pasitenkinimą. Dar didesnis patvirtinimas dėl tokių studijų priimtinumo iš studentų gautas rekomendacijų forma – dauguma siūlytų nuotolines studijas universitete rinktis draugams ir pažįstamiems. Na o gana nemažas dvejojančių dėl savo santykio su nuotolinėmis studijomis skaičius tikėtina yra susijęs su santykinai trumpa tokių studijų patirtimi, kuriai papildomai įtaką galėjo daryti ir neeilinė pandemijos situacija šalyje bei pasaulyje.

P.S. Smagu, kad bendrų pastangų dėka įveikėme šį iššūkį. Labai tikimės su fakulteto bendruomenės nariais (studentais, dėstytojais ir administracijos darbuotojais) susitikti mūsų visų „antruose namuose“ Jonavos g. 66 jau rudenį. Kai galėsime saugiai labintis ir laikydamiesi fizinio atstumo socialiai aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti. Na o išmoktų pamokų stengsimės nepamiršti, pasiteisinusius dalykus integruodami į studijų procesą.

 

Socialinių mokslų fakulteto prodekanė Aurelija Stelmokienė