Naujos E. mokymosi priemonės – paremtos Globalaus skaitymo principais

VDU Edukologijos institutas, VŠĮ „Knygos broliai“ ir Kauno Prano Daunio ugdymo centras parengė e. mokymosi priemones, grįstas globalaus skaitymo principais ir skirtas planšetėms arba didesnio ekrano išmaniesiems telefonams. Priemonės parengtos bendradarbiaujant VDU Edukologijos institutui, VŠĮ „Knygos broliai“ ir Kauno Prano Daunio ugdymo centrui.

Pasak VDU Edukologijos instituto dr. Astos Lapėnienės, naujosios e. mokymosi priemonės yra skirtos autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių vaikų mokymui.

„Dauguma autorių teigia, kad vaikų autizmas pasireiškia labai įvairiomis formomis, esant skirtingiems intelekto, kalbos ir socializacijos lygiams. ASS vaikai mokosi ir integruojasi  įvairaus tipo ugdymo įstaigose. Besimokydami skaityti ir skaičiuoti, tokie vaikai susiduria su dideliais sunkumais. Specialistai, dirbantys su ASS vaikais, turi parinkti specifinius ugdymo metodus, kurie atitiktų šių vaikų ugdymosi poreikius ir gebėjimus“, – paaiškina dr. A. Lapėnienė.

Mokslininkės teigimu, vienas iš veiksmingų būdų, mokant šiuos vaikus skaityti, yra Globalaus skaitymo metodas, pagrįstas vizualizacija. Mokant skaičiuoti naudojamasi analogišku Globalaus skaitymo metodika.

Vizualizacija yra labai svarbi  mokant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Tai susiję su vaikų mąstymo operacijomis ir jų seka: nuo konkretaus mąstymo pereinama prie mąstymo  vaizdais ir verbalizacijos (informacijos išreiškimo žodžiu).

„Šia logine seka remiasi ir Globalaus skaitymo metodas, kurio pagrindinis principas yra „Nuo visumos prie dalies“. Remiantis šiuo metodu mokyti pradedame tarsi „atvirkščiai“. Pradedame nuo žodžių atpažinimo ir priskyrimo konkrečiam vaizdui, skiemenų dėjimo ir, galiausiai, pereiname prie raidžių, iš kurių surenkame žodžius ir sakinius, jungimo“, – pasakoja dr. A. Lapėnienė.

Remiantis šio metodo pagrindiniais principais rengiamos e. mokymosi  priemonės (žaidyklės), skirtos  ASS turinčių vaikų skaitymo gebėjimų ugdymui ir atspindinčios tris skirtingus globalaus skaitymo lygmenis. Kiekvieną iš trijų žaidyklių sudarys 50–60 skirtingo sudėtingumo skaitymo gebėjimus lavinančių interaktyvių užduočių, kurios tam tikrais intervalais paįvairinamos žaidimais (dėlionėmis, labirintais ir kt.). Užduočių pagrindą sudarys dešimt atrinktų žodžių iš pasakos „Pupa“. Kiekvieno žodžio pagrindu kuriamos užduotys, reikalaujančios skirtingų gebėjimų ir veiksmų. Jų nuoseklumas susijęs su Globalaus skaitymo mokymo etapais.

Pavyzdžiui, pirmajame lygyje prašoma rasti paveikslėliui tinkamą vietą, žodžiui priskirti tinkamas dalis, parinkti žodžiui paveikslėlį, rasti paveikslėlio pirmą raidę, sudėti žodį, sudėti pupą (dėlionė).

E. mokymosi priemonėms taip pat rengiamas specifinis, ASS vaikų mokymosi poreikius tenkinantis dizainas: naudojamos aiškios, šviesios lokalios spalvos ir dėmės, ryškus siluetas, kontūravimas, atsitiktinių detalių vengimas, harmoningai kontrastingos spalvos, atkreipiančios dėmesį ir padedančios susikoncentruoti į pagrindinį mokymosi objektą.

„Tikimasi, kad parengtos e. mokymosi priemonės taps ugdymo sistemos dalimi, kuri padės motyvuoti ASS vaikus mokytis ir  pavers mokymąsi lengvu, įdomiu ir maloniu užsiėmimu. Šios žaidimo forma pateiktos užduotys bus nuotaikingos ir patrauklios, o jų metu lavinamas ne tik regimasis, bet ir girdimasis suvokimas, dėmesys bei atmintis.  E. žaidyklės  galės būti taikomos kaip mokymosi, terapinės pagalbos, bendravimo priemonės ne tik mokykloje, bet ir namuose“, – teigia dr. A. Lapėnienė.