Naujausias žurnalo „Reitingai“ numeris: kaip vertinamos VDU Socialinių mokslų fakulteto studijų programos?

Žurnalas „Reitingai“ paskelbė naujausius studijų krypčių vertinimo rezultatus. Kaip SMF studijų programos atrodo bendrame analogiškų, kituose Lietuvos universitetuose vykdomų studijų programų kontekste?

  • Psichologijos bakalauro studijų programa naujausiame 2024 m. krypčių reitinge užima trečiąją vietą tarp šešių šios studijų krypties programų vykdomų Lietuvoje. Ši programa jau kuris laikas išlieka daugiausiai studentų priimančia ir mažiausiu studijas nutraukusių studentų skaičiumi pasižyminčia studijų programa. Programos absolventai yra itin palankiai vertinami darbdavių (reitinge pagal šį rodiklį užima antrą vietą tarp kitų universitetų), o Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) ir tarptautiniai ekspertai yra įvertinę šią programą aukščiausiu balu lyginant su kituose universitetuose vykdomomis psichologijos studijų krypties bakalauro studijų programomis. Tuo tarpu SMF Psichologijos magistro studijų programos naujausiame 2024 m. krypčių reitinge užima antrąją vietą tarp penkių šios studijų krypties magistrantūros studijų programų vykdomų Lietuvoje bei antrąją vietą pagal darbdavių vertinimus. Aktualus šios studijų krypties programų vertinimui rodiklis yra absolventų įsidarbinamumas praėjus metams po studijų baigimo. Pagal šį rodiklį SMF psichologijos magistro studijų programos užima antrąją vietą tarp kitų Lietuvos universitetų. Kitas itin svarbus rodiklis yra tarptautinių ekspertų ir SKVC vertinimas – čia mūsų psichologijos magistro studijų programos yra absoliučios lyderės.
  • VDU sociologijos studijų krypties bakalauro studijų programa Sociologija ir antropologija (ir jos specializacijos Sociologinės ir antropologijos studijos (lietuvių kalba) bei Visuomenė, kultūra ir komunikacija(anglų kalba)) naujausiame 2024 m. krypčių reitinge užima antrąją vietą tarp analogiškų kituose universitetuose vykdomų sociologijos studijų krypties programų. Ši programa pasižymi mažiausiu studijas nutrauksių studentų skaičiumi ir, kaip rodo žurnalo „Reitingai“ užsakymu atlikta darbdavių anketinė apklausa, labai gerai parengia absolventus darbo rinkai. Programa yra labai gerai įvertinta SKVC ir tarptautinių ekspertų. „Reitinguose“ itin palankiai buvo įvertinta ir VDU SMF Taikomosios sociologijos magistro studijų programa. 2024 m. reitinge ši programa užima antrąją vietą tarp sociologijos studijų krypties magistrantūros studijų programų vykdomų Lietuvoje ir pasižymi aukštu mokslo veiklos kokybės įverčiu. Šis kriterijus parodo, kad universiteto mokslininkai šioje kryptyje kuria stiprų mokslą, neapsiriboja tik teorinių paskaitų skaitymu. Tai atsispindi ir absolventų rengimo kokybės vertinime: remiantis darbdavių nuomone, programos absolventai yra labai gerai parengiami darbo rinkai, o pagal absolventų įsidarbinamumą VDU SMF Taikomosios sociologijos magistro studijų programa užima antrąją vietą lyginant su kitų sociologijos magistro studijų programų absolventų įsidarbinamumu. Neatsitiktinai programa, lyginant su kitų universitetų analogiškomis studijų programomis yra sulaukusi geriausio SKVC ir tarptautinių ekspertų vertinimo, o studijas nutraukusių studentų dalis (proc.) čia yra „0“.
  • Socialinės antropologijos magistro studijų programa išlieka vienintele šios studijų krypties magistro studijų programa Lietuvoje. Programa pasižymi palankiais darbdavių atsiliepimais apie absolventų rengimo kokybę, yra puikiai vertinama tarptautinių ekspertų.
  • Tiek Socialinio darbo ir psichosocialinio konsultavimo bakalauro studijų programa, tiek ir Socialinio darbo magistro studijų programa gali didžiuotis palankiai darbdavių vertinamais absolventais. Iš keturių šiuo metu Lietuvos universitetuose vykdomų socialinio darbo bakalauro studijų programų, VDU SMF šios studijų krypties bakalauro studijų programos absolventų įsidarbinamumas užima antrą vietą lyginant su kitų universitetų analogiškų studijų programų absolventų įsidarbinamumu. 2023 m. ši studijų programa sulaukė didžiausio stojančiųjų dėmesio ir priėmė daugiausiai studentų lyginant su analogiškomis studijų programomis kituose universitetuose. Tai yra geriausiai SKVC ir tarptautinių ekspertų įvertinta universitetinė socialinio darbo studijų krypties programa Lietuvoje. Aukščiausiu SKVC ir tarptautinių ekspertų įvertinimu gali pasidžiaugti ir SMF Socialinio darbo magistro studijų programa. Pastaroji programa, remiantis naujausiais reitingais, išsiskiria dar ir tuo, kad studijas nutraukusių studentų dalis (proc.) čia yra „0“.