Naujas žurnalas “Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos”

Naujas žurnalas “Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos” išleistas per De Gruyter leidyklą.

„Vocational Training: Research and Realities“ 2015 m. Nr. 26(1), publikuotas bendradarbiaujant su De Gruyter Open.
Bendrasis URL http://www.degruyter.com/view/j/vtrr
Straipsnius rasite bendrame puslapyje paspaudę „Read content“.