Naujas edukologų projektas apie inovatyvius tarpdisciplininio karjeros konsultavimo metodus

SMF Edukologijos katedra, teikianti Karjeros valdymo bakalauro studijų programą pradeda įgyvendinti „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektą Inovatyvūs tarpdisciplininio karjeros konsultavimo diegimo metodai  (IMATEII). Projekto konsorciumą sudaro 3 Baltijos šalių aukštosios mokyklos: Rezekne technologijų akademija (RTA, www.ru.lv), VDU (www.vdu.lt) ir Talino Technologijos universitetas (TUT, www.ttu.ee).

Projekto tikslai yra glaudžiai susiję su bendrojo ugdymo mokinių mokymosi ir įsidarbinamumo gebėjimų plėtojimu, nes projekte siekiama sukurti inovatyvius įrankius, skatinančius ankstyvą ir tikslingą profesijos pasirinkimą , kurie didintų jaunimo motyvaciją siekti darbo rinkai reikalingo profesinio ar aukštojo išsilavinimo ir atkreiptų dėmesį į tas bendrojo lavinimo disciplinas, kurios padeda to siekti.

Projektas apima veiklas, kurios skatina mokymąsi ir įsidarbinamumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias ugdymo karjerai praktikas bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant aiškesnės ir labiau motyvuotos karjeros plėtotės vietinėse ir regioninėse ekonomikose. Mokytojai ugdysis konsultavimo karjerai kompetenciją, grindžiamą tarpdiscipliniškumu tarp dizaino, technologijų ir ekonomikos mokslų. Siekiama mokinių motyvuoto ir tikslingo karjeros pasirinkimo nurodytose srityse, skiriant didesnį dėmesį konkrečioms bendrojo ugdymo disciplinoms bei pasirenkant atitinkamas profesinio mokymo ar aukštojo mokslo įstaigas. Projekte pagerinti darbo rinkos situaciją, sudarant galimybes parengti daugiau profesionalų, reikalingų regionų verslo įmonėms.

Daugiau informacijos galima rasti: https://www.facebook.com/careerBaltics/