Mokslo Europos pranešimas „Tyrimų infrastruktūrų Europoje strateginiai prioritetai, finansavimas ir paneuropinis bendradarbiavimas“

Prof. A. Krupavičius kaip LMT atstovas Mokslo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų darbo grupėje kartu su Kas Maessen (Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacija) ir Ricardo Migueis (Portugalijos mokslo ir technologijų fondas) parengė Mokslo Europos pranešimą „Tyrimų infrastruktūrų Europoje strateginiai prioritetai, finansavimas ir paneuropinis bendradarbiavimas“. Šiame pranešime analizuojamas viešųjų mokslinių tyrimų infrastruktūrų planavimas, finansavimas ir bendradarbiavimas Europoje, apžvelgiamos skirtingos nacionalinės tyrimų infrastruktūrų sistemos. Pranešime pateikiama 15 rekomendacijų kaip stiprinti tyrimų infrastruktūras Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Su pranešimo tekstu galima susipažinti: čia