Mokslininkai tyrė gyventojų nuomonę ir lūkesčius

Kauno rajono gyventojai savivaldybės teritorijoje teikiamomis paslaugos patenkinti. Tai rodo šiandien savivaldybėje pristatytas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkų atliktas „Kauno rajono gyventojų pasitenkinimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje teikiamomis viešomis paslaugomis“ tyrimas.

Tyrimo rezultatus savivaldybės vadovams, skyrių vedėjams, seniūnams ir bendruomeninio darbo administratoriams pristatė tyrimo vadovas prof. Algis Krupavičius ir jį atlikę VDU lektoriai dr. Apolonijus Žilys ir dr. Gabija Jarašiūnaitė.

„Savivaldybės darbas – atliepti žmonių lūkesčius. Mes juos turime žinoti. Todėl jau kelintą kartą mūsų prašymu mokslininkai atlieka tyrimą. Žvilgsnis iš šalies labai naudingas“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Gyventojų nuomonei tirti šių metų vasario–kovo mėnesiais buvo apklausti 1047 vyresni nei 18 metų visų 25 rajono seniūnijų gyventojai. Duomenys analizuoti pagal gyventojų amžių, gyvenimo savivaldybėje trukmę, seniūnijos geografinę ir ekonominę padėtį ir kt. rodiklius.

Tyrimo rezultatai rodo, kad daugumą Kauno rajone teikiamų viešųjų paslaugų – viešojo transporto, sveikatos, švietimo, socialinių, infrastruktūros, kultūros, komunalinių paslaugų, saugumo ir viešosios tvarkos, aktyvaus poilsio ir rekreacijos, savivaldybės bei seniūnijos darbo aspektų rajono gyventojai vertina gerai arba aukščiau nei vidutiniškai. Palankiausiai vertinamos kultūros paslaugos ir seniūnijų darbas, mažiausiai palankiai – aktyvaus poilsio ir rekreacijos paslaugos.

Kauno rajono gyventojus tenkina ir savivaldybės bei vietos valdžios institucijų darbas. Palankiausiai vertinamas seniūnijų, kiek mažiau – seniūnaičių ir savivaldybės darbas. Aptarnavimo kokybė savivaldybės institucijose vertinama gerai.

„Pasitenkinimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje teikiamomis viešosiomis paslaugomis indeksas yra aukštesnis nei 70 proc. Tai geras lygis“, – komentavo prof. A. Krupavičius.