Mokslinės išvykos kompetencijos ir tarptautiškumo stiprinimui

Trys VDU Psichologijos katedros mokslininkės 2018 metais laimėjo mokslininkų išvykų konkursą pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Šio laimėjimo dėka visos mokslininkės dalyvaus Tarptautiniame taikomosios psichologijos kongrese (International Congress of Applied Psychology, ICAP), kur pristatys vykdomų tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei, dalinsis patirtimi su kitų šalių psichologais.

Projekto numeris: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0238

Projekto dalyvė: dr. Laura Šeibokaitė

Projektu siekiama kelti mokslininkės mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kurią organizuoja Tarptautinė taikomosios psichologijos asociacija. Tai plataus masto psichologijos mokslo renginys, vykstantis kas ketverius metus ir apjungiantis mokslininkus daugiau nei 18-oje taikomosios psichologijos šakų. Konferencija yra plačios tematinės aprėpties ir atliepianti įvairius naujausius mokslinius pasiekimus svarbiausiose psichologijos šakose. Tarptautinės taikomosios psichologijos asociacijos 13 divizijos tematika yra eismo ir transporto psichologija, o tai tiesiogiai siejasi su renginyje ketinančios dalyvauti mokslininkės moksliniais interesais ir atliekamais moksliniais tyrimais: konferencijoje planuojama skaityti trumpą žodinį pranešimą “Driving frequency as a mediator of the relationship between hazard perception and deteriorated cognitive functions in older drivers”. Taigi visi šioje sekcijoje skaitomi pranešimai bus aktualūs mokslininkės profesiniam tobulėjimui. Dalyvavimas konferencijoje leis dalintis moksliniais atradimais, atliktais Lietuvoje, leis mokytis iš užsienio mokslininkų patirties, įgalins susipažinimą su naujausiais atradimais vairavimo tyrimų srityje ir psichologijos moksle apskritai. Taip pat galimybė susitikti su viso pasaulio eismo psichologijos tyrėjais leis plėsti kontaktus, kurie gali prisidėti prie tarptautinių eismo psichologijos tyrimų ar kitų bendradarbiavimo veiklų.

Projekto rezultatas: trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti renginyje ir pristatytas trumpasis žodinis pranešimas tarptautinei psichologų bendruomenei.

Projekto trukmė: 5 mėnesiai.

Projekto numeris: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0239

Projekto dalyvė: dr. Aurelija Stelmokienė

Šio projekto tikslas – kelti tyrėjo mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautiniame mokslo renginyje užsienyje bei viešinant atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei psichologų bendruomenei. Projekto veikla bus įgyvendinta parengiant ir pristatant mokslinį pranešimą “Leadership and parenting: theoretical parallels and empirical links” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje International Congress of Applied Psychology. Dalyvavimas aukšto lygio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ne tik suteikia galimybes kelti tyrėjo kvalifikaciją, padeda vystyti jo kompetencijas, bet ir sudaro sąlygas užmegzti bendradarbiavimo ryšius. Ne mažiau reikšmingas ir Lietuvoje atliekamų tyrimų pristatymas tarptautinei psichologų bendruomenei. Dalyvavimas kongrese tikimasi bus naudingas susipažįstant su naujausiais tyrimais darbo ir organizacinės bei šeimos psichologijos temose, kurie sužadintų gilesnes įžvalgas ir paskatintų idėjas ateities tyrinėjimams. Tad grįžus iš konferencijos planuojama dalintis įgytomis žiniomis su magistro ir bakalauro studijų studentais, sužadintomis įžvalgomis papildyti rengiamą mokslo studiją.

Projekto rezultatas: trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti renginyje ir pristatytas žodinis pranešimas tarptautinei psichologų bendruomenei.

Projekto trukmė: 5 mėnesiai.

Projekto numeris: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0240

Projekto dalyvė: dr. Rasa Markšaitytė

Šiuo projektu siekiama kelti tyrėjo mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautiniame mokslo renginyje užsienyje bei viešinant atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei psichologų bendruomenei. Mokslininkės kompetencijos kėlimui planuojama dalyvauti tarptautinėje taikomosios psichologijos konferencijoje. Tai plataus masto psichologijos mokslo renginys, kuriame bus skaitoma 17 aukščiausio lygio mokslininkų paskaitų ir 34 kviestinių pranešimų, taip pat kitų dalyvių įvairaus formato pranešimų, bus organizuojami įvairūs seminarai, kūrybinės dirbtuvės bei susitikimai, kurie sudaro puikų pagrindą tarptautinio bendradarbiavimo ryšiams užmegzti ir mokslininko kompetencijai vystyti. Organizacinei psichologijai kongrese skirta atskira sritis, joje dar galima rinktis iš 4 temų. Šiame projekte rengiamas mokslinis pranešimas “Which – social or organizational justice – is more important for prediction of intentions to emigrate from Lithuania?” kaip tik ir atitinka darbo vietos psichologijos tematiką. Reikia paminėti, kad emigracinių nuostatų tyrimai yra svarbi organizacinės psichologijos sritis, ypač aktuali Lietuvai. Todėl susipažinimas su naujausiais tyrimais šioje srityje plės tiek mokslinę, tiek ir pedagoginę mokslininkės kompetenciją bei įgalins ieškoti tarptautinio bendradarbiavimo partnerių, dirbančių toje pačioje srityje.

Projekto rezultatas: trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti renginyje ir pristatytas trumpasis žodinis pranešimas tarptautinei psichologų bendruomenei.

Projekto trukmė: 5 mėnesiai.