Mokslinės išvykos kompetencijos ir tarptautiškumo stiprinimui

Trys VDU Psichologijos katedros mokslininkai 2019 metais laimėjo mokslininkų išvykų konkursą pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Šio laimėjimo dėka mokslininkai dalyvaus tarptautinėse psichologijos konferencijose, kur pristatys vykdomų tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei, dalinsis patirtimi su kitų šalių psichologais.

Projekto numeris: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0209

Projekto dalyvė: dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

Projektu siekiama kelti mokslininkės kompetenciją dalyvaujant tarptautiniame mokslo renginyje užsienyje bei viešinant atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei psichologų bendruomenei. Projekto metu bus dalyvaujama 41-oje tarptautinėje mokyklos psichologų asociacijos mokslinėje konferencijoje 41th Conference of International School Psychology Associacion „Empowering People for Lifelong Learning“ (ISPA2019), kuri vyks 2019 liepos 9-12 d. Bazelyje, Šveicarijoje. Projekto veikla bus įgyvendinta pristatant du stendinius pranešimus „Adolescents’ online self-disclosure: the opinions of generation Z” ir “Sexual harassment prevention training: increasing students knowledge and awareness“. Mokslininkė yra pasirengusi tinkamai atlikti numatytą veiklą. 2016-2018 m. ji yra dalyvavusi mokslinių projektų įgyvendinimo veiklose, prisidėjusi prie jaunųjų mokslininkų rengimo, atliktų tyrimų pagrindu skelbė mokslines publikacijas bei skaitė pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo konferencijose. Dalyvavimas konferencijoje leis viešinti atliktų mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei psichologų bendruomenei, susipažinti su užsienio kolegų atliekamais darbais šioje srityje bei sudarys galimybes plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto rezultatas: trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti renginyje ir pristatyti du stendiniai pranešimai tarptautinei psichologų bendruomenei.

Projekto trukmė: 4 mėnesiai.

Projekto numeris: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0320

Projekto dalyvė: dr. Rasa Markšaitytė

Šiuo projektu siekiama kelti tyrėjo mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautiniame mokslo renginyje užsienyje bei viešinant atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei psichologų bendruomenei. Mokslininkės kompetencijos kėlimui planuojama dalyvauti 41-ojoje tarptautinėje mokslinėje mokyklinės psichologijos konferencijoje  „Empowering People for Lifelong Learning“. Šią konferenciją kasmet organizuoja tarptautinė mokyklinės psichologijos asociacija. Tai didelis psichologijos mokslo renginys, kuriame dalyvauja iki 400 mokyklose, darželiuose su vaikais dirbančių psichologų mokslininkų ir praktikų bei pristato savo pranešimus, dalinasi naujaisiais pasiekimais ir idėjomis tyrimams bei tarptautiniam bendradarbiavimui. Reikia pastebėti, kad kito tokio lygio tarptautinio mokyklos psichologams ir vaikų psichologijai mokymosi procese nėra organizuojama. Šiame projekte rengiami du moksliniai pranešimai: 1) The comparison of academic burnout in Lithuanian and US psychology and social work students ir 2) Risky sexual behaviour in adolescence: Correlations to family structure and relations with parents atliepia mokymosi visą gyvenimą idėją, taip pat jame analizuojami ir jauniems profesionalams (dirbantiems ir su vaikais) aktualūs profesinio efektyvumo aspektai.

Projekto rezultatas: trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti renginyje ir pristatyti du moksliniai pranešimai tarptautinei psichologų bendruomenei.

Projekto trukmė: 4 mėnesiai.

Projekto numeris: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0212

Projekto dalyvis: dr.  Rytis Pakrosnis

Šio projekto tikslas – kelti tyrėjo mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje užsienyje bei viešinant atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei Į sprendimus sutelktos terapijos tyrėjų ir praktikų bendruomenei. Projekto metu tyrėjas dalyvaus kasmetinėje Europos trumpalaikės terapijos asociacijos (European Brief Therapy Association) konferencijoje „EBTA Conference 2019: As if“, vyksiančioje 2019 m. rugsėjo 20-22 d. Florencijoje (Italija). Konferencijoje bus pristatytas su bendraautore (V. Čepukiene) vykdomų kompiuterinės savi-pagalbos programos, grįstos Į sprendimus sutelktos trumpalaikės terapijos principais, daugiamečių mokslinių tyrinėjimų pagrindu parengtas žodinis pranešimas, kuriame bus pristatyta pati savi-pagalbos programa, jos vystymo etapai ir veiksmingumo tyrimų rezultatai. Be to, dalyvavimas konferencijoje leis megzti naujus ir gilinti esamus ryšius su šios srities specialistais bei dar labiau įsitraukti į konferenciją rengiančios asociacijos, kurios narys yra tyrėjas, veiklą.

Projekto rezultatas: trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti renginyje ir pristatytas mokslinis pranešimas tarptautinei Į sprendimus sutelktos terapijos tyrėjų ir specialistų bendruomenei.

Projekto trukmė: 5 mėnesiai.