Mokslinė stažuotė Madrido Karaliaus Juan Carlos universitete

dav

Sociologijos katedros dėstytoja dr. Jurga Bučaitė-Vilkė 2018 m. rugsėjo 17-spalio 4 d. viešėjo Madrido Rein Juan Carlos universiteto Socialinių mokslų, viešojo administravimo ir teisės fakultete įgyvendinant projektą „Vietos demokratijos formos ir mero institucijos vaidmuo: lyginamasis vietos valdysenos tyrimas“.  Mokslinės išvykos metu buvo numatyta pagilinti mokslines tiriamosios veiklos kompetencijas vietos savivaldos ir vietos demokratinio dalyvavimo tematikoje, taikant palyginamąją Europos šalių perspektyvą bei plėtojant užmegztus tarpinstitucinius kontaktus anksčiau įgyvendintų bendrų tyrimų pagrindu. Stažuotė leido plėtoti bendradarbiavimo kontaktus su prof. Angelo Iglesias Alonso tyrėjų komanda, kurie buvo užmegzti 2015-2017 m. COST veiklos IS1207 “Local public sector reforms” metu.

Madrido Rein Juan Carlos universitete J.Bučaitė-Vilkė taip pat skaitė paskaitas studentams apie savivaldybių situaciją, demokratinį dalyvavimą ir merų rinkimus Lietuvoje. Viena iš įdomesnių patirčių buvo apsilankymas Madrido miesto tarybos administracijoje ir Madrido savivaldybėje, kuri 2018 metais gavo Jungtinių Tautų apdovanojimą „Jungtinių Tautų viešosios tarnybos apdovanojimas“ (United Nations Public Service Award) kategorijoje už elektroninės dalyvaujamosios demokratijos platformos gyventojams įgyvendinimą. Naudojant šią elektroninę platformą nuo 20165 metų Madrido gyventojai gali teikti viešųjų paslaugų gerinimo ar demokratizacijos iniciatyvų pasiūlymus mieste. Iki šių metų buvo pateikta daugiau nei 21 tūkst. gyventojų pasiūlymų, suorganizuota daugiau nei 5 tūkst. viešųjų diskusijų įvairiais savivaldos klausimais.

Mokslinė stažuotė remiama ES Struktūrinių fondų lėšų priemonės Nr. 09.3-3-LMT-K-712 poveiklės „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ lėšomis (administruoja Lietuvos mokslo taryba), projekto Nr. 09.3-3-LMT-K-712-07-0101.