Ministrės padėka Socialinio darbo katedros profesoriui

VDU Socialinio darbo katedros kvietimu universitete apsilankiusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė išsakė savo padėką VDU Socialinio darbo katedros profesoriui Jonui Ruškui už aktyvų darbą Jungtinių Tautų Žmonių su negalia komitete, jo darbą dėl žmonių su negalia teisių pripažinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. „Dėkoju prof. J. Ruškui už jo nepaliaujamą rūpestį žmonėmis su negalia, jo ekspertines įžvalgas ir siūlymus, nuoseklų Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose projektuose ir organizacijose. O taip pat – jo atsidavimą ir rūpestį talkinant „Arkos“ bendruomenei“, – sakė ministrė M. Navickienė.

Ministrė taip pat pabrėžė socialinio darbo profesijos svarbą, išreiškė didelį pasitikėjimą socialiniais darbuotojais. „Mes valstybėje turime ruoštis tam, kad jūsų profesijos žmonės ateis ne tik dirbti į sistemą, bet ir ją kurti, ateityje – dirbti ministrais, merais, sprendimų priėmėjais. Jei bandysime tik algoritmais, aprašais savo darbą reglamentuoti, užkirsime galimybę pamatyti tai, kas yra sunkiai aprašoma. Tad labai linkėčiau, kad mes atrastume tinkamą balansą tarp to, kas turi būti aprašyta, ir pasitikėjimo, kurį privalome sukurti kiekvienam sistemoje dirbančiam darbuotojui, kad jis nebijotų rizikuoti, priimti sprendimą, net jeigu aprašas konkrečiai nenurodo, ką daryti“, – pažymėjo M. Navickienė.

VDU Socialinių mokslų fakultete vykdomos dvi studijų programos, rengiančios socialinio darbo profesijos atstovus: bakalauro programa Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas, bei magistro programa Socialinis darbas.

 

#VDUsmf

#VDUSocialinisdarbas #SocialinisDarbasIrPsichosocialinisKonsultavimas