Milda Ališauskienė. „Aš dirbu, tu dirbi, mes dirbame“, arba kelios mintys apie Darbo dienos šventę

Socialinės medijos kartais atlieka pozityvią funkciją – priverčia susimąstyti ir savo mintis surašyti. Šiandien viena mokytoja pasidalino mintimis, kad kiekvienais metais balandžio 30 d. nežino, ką pasakyti mokiniams apie gegužės 1 dienos šventę. Susimąsčiau. Kodėl gi nežinome, ką švenčiame gegužės 1 d.?

O jeigu nešvenčiame, tai bent paminime? Sunerimau, nes galvoju, jei mokytoja nežino, ką pasakyti vaikams, tai kas gi gali žinoti? Neaptarinėsiu šiame tekste į Gegužės 1-osios dienos ištakas. Jau girdžiu kritikų ir komunizmo šmėklų gaudytojus šaukiant, kad dar viena ideologizuota, leftistė sociologė, apsėsta marksizmo idėjų, apsireiškė. Ir vis dėlto, kadangi minėtos mokytojos mintyse išgirdau ir tam tikrą pagalbos šauksmą, kviečiu pasvarstyti apie darbą iš sociologinės perspektyvos, o galbūt ir pasisemti minčių kitam pokalbiui apie darbą su vaikais ar suaugusiais.

Vokiečių sociologas Ralfas Dahrendorfas sakė, kad gimstame ir gyvename darbo visuomenėje. Vaikystėje ruošiamės darbui, visą brandų gyvenimą dirbame, o senatvėje – ilsimės nuo darbo. Darbas, anot Dahrendorfo, yra iš šiuolaikinio modernaus konflikto priežastis. Darbo pobūdis leidžia kalbėti apie socialinę žmogaus padėtį. Visi nori gero darbo, o kai kuriomis aplinkybėmis ir bet kokio darbo, ir niekas nenori būti linksniuojamas bedarbiu. Vienas iš valstybės ekonominės sėkmės rodiklių – užimtumas, kuo didesnis bedarbių skaičius tuo prastesnė ekonominė būklė, greičiausiai žmonės balsuos kojomis ir paliks tą valstybę.

Darbas yra mūsų kasdieninė veikla, suaugęs žmogus jai skiria mažiausiai 8 valandas per dieną, kai kas ir 12 valandų per dieną. Ši žmonių veikla nepriklauso nuo metų laikų, politinių režimų. Nesvarbu, kas valdžioje – kepėjas eina į darbą ir minko tešlą duonai, batsiuvys keliauja į dirbtuves, pardavėjas atidaro parduotuvę, gydytojas praveria ligoninės duris, dėstytojas ruošiasi paskaitoms arba atlieka mokslinius tyrimus. Dažnam darbas yra pagrindinė gyvenimo įprasminimo veikla, siekiama karjeros, dirbami viršvalandžiai, džiaugiamasi jei hobis tampa darbu.

Daugiau skaitykite…