Mikrokreditų naudojimas aukštajame moksle

Prodekanė Doc. Dr. Elena Trepulė, bendradarbiaudama su VDU Inovatyvių studijų institutu, 2018 m. baladžio 23-25 d. dalyvavo ES remiamo projekto „SUPPORTING LEARNING EXCELLENCE through Micro-Credentialling“ arba MicroHE (590161-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-PI-FORWARD) partnerių susitikime Budapešte, kurį organizavo Europos distancinio ir e-mokymosi tinklas EDEN.
Projektas MicroHE (https://microcredentials.eu/) analizuoja moduliarizacijos, programų segmentavimo ir mikrokreditų naudojimą Europos aukštajame moksle per šias veiklas:

  • Esamos padėties mikrokreditų naudojimo Europos aukštajame moksle analizė, apklausiant mažiausiai 70 Europos aukštojo mokslo institucijų apie mikrokreditų naudojimą, siekiant apžvelgti mikrokreditų naudojimo aukštajama moksle įvairovę ir kryptis;
  • Vykstančios aukštojo mokslo moduliarizacijos įtakos aukštojo mokslo institucijoms numatymas;
  • Europos pripažinimo instrumentų, ypač ECTS, diplomo priedėlio ir kvalifikacijų sąrangos, adekvatumo vertinimas mikrokreditų naudojimui;
  • „Kreditų priedėlio“ projektavimas, siekiant suteikti detalią informaciją apie mikrokreditus, suderinant su ECTS, diplomo priedelį ir kvalifikacijų sąrangą;
  • Met-duomenų standarto ir internetinio kreditų transformavimo prototipo parengimas, siekiant įgyvendinti mikrokreditų pripažinimą ir perkėlimą Europoje.