Mieli SMF studentai,

Artėja semestro pabaiga, baigiamųjų darbų gynimai, egzaminų sesija. Mums rūpi, kaip jums sekasi, kokie iššūkiai kyla, todėl kviečiame susitikti ir pasikalbėti.

Susitikimas vyks gegužės 5d. 14 val. Jonavos g 66, 323 auditorijoje, tačiau bus galima jungtis ir nuotoliniu būdu. Susitikimo metu aptarsime jums kylančius klausimus, pristatysime fakultete vykdomos Studentpulse apklausos rezultatus.

Susitikimo nuoroda ketinantiems dalyvauti nuotoliu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ3MjY2YjMtMGIxNi00Njg0LWJjZWYtYjdjMTAxMWQ3YWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%22d608a0e7-7b22-4954-b2e8-59af96f2b898%22%7d

Iki susitikimo