Menų studentai SMF bendruomenei

VDU Menų fakulteto Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistrantės Greta Vlasenkovaitė, Giedrė Ravaitytė ir Miglė Sirutavičiūtė 2017 m. lapkričio 27-30 d. Socialinių mokslų fakultete kvietė studentus dalyvauti projekte „Be 5 egzas“, kurio tikslas – padėti studentams suvaldyti stresą artėjančios sesijos ir atsiskaitymų metu.
Projekto metu VDU Socialinių mokslų fakultete buvo sukurta erdvė, prieinama visai fakulteto bendruomenei, kurioje tiek studentai, tiek dėstytojai turėjo galimybę pabėgti nuo šurmulio – atsipalaiduoti arba susikaupti, priklausomai nuo poreikio.
Sukurta jauki aplinka (raminanti muzika, arbata) ir erdvė kūrybiškai veiklai (piešimas, minčių rašymas ant molberto) leido tiek susikaupti prieš atsiskaitymą, tiek nusiraminti.