Magistrantams pirmą kartą teikiami UNESCO pažymėjimai

Birželio 18 d. septyniems sėkmingai VDU studijas baigusiems Švietimo vadybos magistrantams, tarp jų vienai užsienio pilietei, kartu su VDU magistrantūros diplomais pirmą kartą bus įteikti ir UNESCO Tarptautinio švietimo biuro (angl. IBE – International Bureau of Education) sertifikatai „Curriculum Design and Development“ („Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas“).

2016 m. birželio 6 d. UNESCO IBE ir VDU pasirašytas memorandumas numatė glaudų universiteto ir tarptautinės organizacijos bendradarbiavimą. Vienas iš šio bendradarbiavimo rezultatų – sėkmingos studentų studijos pagal kartu su UNESCO IBE parengtus studijų modulius. Siekdami gauti UNESCO IBE sertifikatą, studentai anglų kalba turi išklausyti keturis studijų dalykus bei atlikti tyrimą švietimo srityje. Globalus požiūris į studijas praplėtė studijų tarptautiškumą – šiuo metu Švietimo vadybos studijų programoje studijuoja ne tik studentai iš Lietuvos, bet ir iš Japonijos, Kinijos, Azerbaidžano, Nigerijos ir Ukrainos.