LMT finansuojamas infrastruktūros projektas VDU SMF

LMT finansuojamas infrastruktūros projektas VDU

VDU Psichologijos katedrai buvo skirta parama pagal Lietuvos mokslo tarybos paskelbtą paramos mokslo infrastruktūrai atnaujinti kvietimą!
Gauta parama bus naudojama biomedicininės ir kitos su katedroje numatomais moksliniais tyrimais susijusios įrangos įsigijimui. Įranga pastiprins Psichologijos katedros eksperimentinių mokslinių tyrimų potencialą.
Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-IRA-22-16.