Lietuvos psichologų kongresas

PSI_kongresas

„PSICHOLOGIJA: MOKSLU GRINDŽIAMA PRAKTIKA ŽMOGUI IR VISUOMENEI“
2016 m. gegužės 6-7 d. / Kaunas

Kviečiame registruotis į didžiausią kasmetinį psichologų renginį Lietuvoje! Kongrese – beveik 100 mokslinių pranešimų aktualiomis psichologijai temomis. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitys: Prof. dr. Christoph Steinebach (Europos psichologų asociacijų federacijos atstovas), Dr. Tor Levin Hofgaard (Norvegijos psichologų asociacijos prezidentas), Prof. Habil. Dr. Antanas Goštautas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuvos sveikatos psichologų sąjungos pirmininkas), Dr. Paulius Skruibis (Vilniaus universitetas, VšĮ “Jaunimo linija” vadovas). Daugiau apie pranešėjus

Moksliniai pranešimai ugdymo, amžiaus tarpsnių ir raidos, organizacinės ir verslo psichologijos, sveikatos puoselėjimo ir išsaugojimo, psichologinės pagalbos metodų bei psichologijos metodų ir metodologijos, psichologijos teisėtvarkos ir krašto apsaugos sistemoje, sveikatos priežiūros sistemoje, psichologų profesinio rengimo bei kitomis tematikomis.

Kongreso metu vyks diskusijos apie: savižudybes ir jų prevenciją bei valstybės vaidmenį, ankstyvo vaikų ugdymo iššūkius, naująjį Etikos kodeksą, psichologų organizacijose iššūkius, kokybiškus kokybinius tyrimus.

Simpoziumuose mokslininkai skaitys pranešimus apie psichologinę pagalbą internetu, psichosocialinio streso riziką ir prevencijos galimybes, sergančiųjų somatinėmis ligomis psichologinius sunkumus ir jų įveiką, traumų psichologijos tyrimus Lietuvoje.

Kviečiame registruotis!

 

Kvietimas icon_pdf

Kviečiame teikti pranešimų santraukas ir pasiūlymus diskusijoms bei simpoziumams!
Išsami informacija apie renginį ir rekomendacijos pranešimams rengti

Kontaktai pasiteirauti:
lpk@psichologusajunga.lt
+370 37 327 825

Kongreso mokslo komiteto pirmininkė
Doc. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Kongreso organizacinio komiteto pirmininkė
Dr. Kristina Kovalčikienė, Vytauto Didžiojo universitetas