Lietuvos mokslo taryba pateikė mokslininkų grupių VIII kvietimo finansuojamų projektų sąrašą

Lietuvos mokslo taryba pateikė mokslininkų grupių VIII kvietimo finansuojamų projektų sąrašą. Šiame kvietime buvo itin žemas sėkmės rodiklis dėl mažo finansavimo. Skirtos lėšos leido finansuoti mažiau nei 10 procentų projektų: humanitarinių – socialinių (HS) mokslų sričių konkurse iš 191 ekspertų vertintos paraiškos finansavimas skirtas 19 paraiškų.

Vis dėlto, iš 4 HS mokslų pogrupyje laimėtų projektų, kuriuose Vytauto Didžiojo universitetas yra vykdančioji institucija, 3 projektams vadovaus Socialinių mokslų fakulteto mokslininkai (prof. dr. Auksė Endriulaitienė, prof. dr. Vylius Leonavičius ir doc. dr. Rasa Naujanienė). Po vieną projektą laimėjo Psichologijos, Sociologijos ir Socialinio darbo katedrų mokslininkų grupės.

SVEIKINAME MOKSLININKUS IR LINKIME SĖKMĖS ĮGYVENDINANT LAIMĖTUS PROJEKTUS: „Pavojaus kelyje suvokimo mokymas skirtingose vairuotojų grupėse: galimybės, efektyvumas ir poveikis eismo saugumui“; „Lietuvos visuomenės kartų (ne)saugumo patirtys: gyvenimo trajektorijų pasirinkimo motyvai ir galimybės“ ir „Sisteminio vaiko gerovės modelio projektavimas einant nuo vaiko apsaugos link psichosocialinės paramos šeimai plėtojimo“.