Lietuvos mokslininkai tapo vienos svarbiausių socialinių tyrimų organizacijos Nuolatinio komiteto nariais

Tarptautinės socialinio tyrimo programos (angl. The International Social Survey Programm – ISSP) Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyko gegužės 1- 2 d. Lozanoje (Šveicarija) Lietuva, kurią atstovauja Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetai, buvo išrinkta į aukščiausią šio tarptautinio tyrimo instituciją – Nuolatinį komitetą, kuris yra atsakingas už programos veiklos organizavimą. Nuolatinio komiteto nario kadencija yra ketveri metai. Šiuo metu jo nariais yra Vokietija, Jungtinės Valstijos, Izraelis, Slovakija ir Lietuva. Kasmet į komitetą yra išrenkamas vienas naujas narys.

Tarptautinės socialinio tyrimo programa vykdoma nuo 1984 m., kai Australijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinų Amerikos Valstijų bei Vokietijos mokslininkai nusprendė kasmet atlikti palyginamas socialines
apklausas. Lietuva šioje programoje yra nuo 2010 metų. Vytauto Didžiojo universiteto tyrime atstovauja prof. Algis Krupavičius, o Kauno technologijos universitetą- doc. Eglė Butkevičienė.

2017 metų tyrimo tema yra socialiniai tinklai. Ir jis apims maždaug 50 pasaulio šalių, įskaitant JAV, Indiją, Rusiją, Meksiką ir kitas.