LEVEL 5 sistemos mokymai asmeninių, socialinių ir organizacinių kompetencijų vertinimui

Level5_cube_EN2016 m. kovo 7-11 dienomis, Edukologijos katedros lektorė dr. Elena Trepulė ir doktorantė Giedrė Tamoliūnė dalyvavo projekto „IMPACT- IT based Methodology for Promoting, Assessing and validating Competence oriented learning and Training“, Nr. 2014-1-DE02-KA200-001611, partnerių susitikime Politechnic of Leiria, Peniche, Portugalijoje. Susitikimo metu vyko intensyvūs mokymai, išbandant neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo sistemą, paremtą IT jungtimis su virtualiomis mokymosi aplinkomis ir atvirųjų švietimo išteklių panaudojimu. Ši sistema paremta neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo LEVEL 5 (penkių lygių) sistema, sukurta anksčiau vykusių projektų (REVEAL, VILMA, VITA) metu. LEVEL 5 sistema leidžia įvertinti kompetencijų įgijimo progresą remiantis trijų dimensijų (kognityvinė, veiklos ir afektinė) modeliu.

Partnerių susitikimo metu, kovo 9 d., taip pat vyko konferencija „The IMPACT Approach, Validation of Informal and Non Formal learning, VINFL, Supported with Innovative Learning Solutions“, kurioje dr. Elena Trepulė pristatė LEVEL 5 sistemos pilotinio tyrimo taikymo patirtį Vytauto Didžiojo universitete.

Projektą koordinuoja Vokietijos neformalaus švietimo organizacija „Bupnet“ (Dr. Tim Scholze), o dalyvauja 10 partnerių iš 9 šalių. Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedra dalyvauja jau ketvirtame su LEVEL 5 sistemos plėtojimu susijusiame projekte.

Visus susidomėjusius kviečiame sekti projekto eigą projekto internetinėje svetainėje www.impact-eu.net arba el. paštu susisiekti su projekto koordinatoriais Lietuvoje:

Dr. Elena Trepulė: e.trepule@smf.vdu.lt

Doc. Dr. Aušra Rutkienė: a.rutkiene@smf.vdu.lt