Kviečiame studijuoti SOCIALINĖS ANTROPOLOGIJOS magistro studijų programoje

Kviečiame rinktis magistrantūros studijas VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros programoje „Socialinė antropologija“.

Socialinės antropologijos magistro studijų programoje gilinsies į šiuolaikinės globalios transnacionalinės ir daugiakultūrinės visuomenės tarpusavio ryšius, tarpkultūrinį supratimą, mokysies tyrinėti socialines praktikas, politines strategijas ir kultūrines prasmes. Čia studijuosi etnografijos pagrindus ir antropologinių lauko tyrimų metodus, šiuolaikines socialinės antropologijos teorijas , etniškumą, migraciją, identiteto politiką ir kitus dalykus. Taip pat galėsi daugiau sužinoti apie tave dominančias temas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo: nuo lyčių, medicinos ir vizualinės antropologijos iki miesto, maisto ir mitybos antropologijos. Be to, turėsi galimybę įgyti Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) magistrinių antropologijos studijų sertifikatą „Tarpkultūrinis supratimas“ (Intercultural Understanding). Sertifikatas bus suteikiamas šalia VDU diplomo. Po šių studijų galėsi dirbti tarpkultūrinio supratimo konsultantu, tyrėju ir analitiku įvairiuose projektuose, migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių reikalų tarnybose, tarpkultūrinėse įstaigose, tarptautinėse organizacijose, fonduose, žmogiškųjų išteklių, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų srityse. Taip pat galėsi tęsti studijas toliau doktorantūroje.

Sociokultūrinė antropologija tai mokslas tiems, kurių tikslas yra mokslinis ar praktinis interesas pažinti ir suprasti skirtingas kultūras ir visuomenes, tuo pačiu ugdant tarpkultūrinį supratimą ir gebėjimą įgytas teorines ir metodologines žinias taikyti praktikoje.

— Doc. dr. Kristina Šliavaitė,
Programos dėstytoja

„Man asmeniškai šitas mokslas padeda suprasti pasaulį aplink mane – kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename; kodėl turime vienokius ar kitokius papročius, ar tradicijas; iš kur visa tai ateina… Tai mokslas skatinantis viską kvestionuoti“, – sako Socialinės antropologijos magistrantūros studijų antro kurso studentė Šarūnė Baltramonaitytė.

„Studijose man buvo esminiai keli dalykai. Vienas iš jų buvo tai, kad studijų metu aš gavau labai daug žinių apie įvairias sritis, skirtingus dalykus. Aš turiu smalsumą, todėl man tai buvo labai svarbu. Kitas dalykas buvo dėstytojai. Su dėstytojais ryšys studijų metu buvo labai betarpiškas, artimas ir auginantis. Dėstytojas skatino tave domėtis, tau visada padėdavo. Tai labai įkvepia. Dar vienas dalykas, kuris man buvo svarbus – tai mūsų grupė. Labai šaunūs buvo mano kolegos kursiokai. Mes dažnai eidavome kur nors vakaroti ir visada kalbėdavome apie studijas, nes mums visiems buvo labai įdomu. Kartu visiems mokytis buvo labai smagu“, – apie magistrantūros studijas mintimis dalinasi VDU Socialinės antropologijos absolventė s. Juozapa Živilė Miliauskaitė savo sėkmės istorijoje.

Absolventės sėkmės istorija

Plačiau apie VDU Socialinės antropologijos magistrantūros programą skaitykite čia

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS VYKSTA 2023.06.01 – 2023.06.28 (iki 24 val.).

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu: http://epasirasymas.vdu.lt

Visą informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.