Kovo 11-ąją SMF švenčia dalindamasis prasmingomis inicialtyvomis

Lietuvos ir jos žmonių laisvę VDU Socialinių mokslų fakultetas švenčia dalindamasis prasmingomis idėjomis ir veiklomis. Siekdama prisidėti prie pagalbos Ukrainai, SMF bendruomenė įgyvendina įvairias iniciatyvas, prie kurių kviečia prisijungti:

 

 

  1. Iniciatyva “Padovanok žaislą – sugrąžink vaikystės akimirką!”;
  2. Parama iš Ukrainos atvykusiems moksleiviams kanceliarinėmis priemonėmis, knygomis, kurios bus įsigytos už SMF lėšas;
  3. Pirmosios pagalbos mokymai, kuriuos praves Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, SMF darbuotojams;
  4. Psichologijos klinikos teikiama naudinga informacija ir organizuojamos veiklos studentams iš Ukrainos ir VDU bendruomenei;
  5. Socialinio darbo katedros dirbtuvės karo traumų intervencijų tema;
  6. Lėšos VDU paramos Ukrainos studentams fondui iš kviestinių SMF dėstytojų pranešimų – pvz., UAB Kauno tiltai pervesta parama į fondą už dekanės pranešimą organizacijos kasmetinėje konferencijoje;
  7. Kvietimas dėstytojams suplanuoti išvažiuojamuosius užsiėmimus su studentais dėstomų dalykų tematikoje, kurie būtų skirti į Lietuvą iš Ukrainos atvykusiems žmonėms;
  8. SMF studentų klubų raginimas organizuoti lietuvių ir užsienio studentų savipagalbos grupes, dalintis kitomis paramos iniciatyvomis.

Sekite informaciją apie iniciatyvas ir prisidėkite prie jų.