Konferencija skirta Lietuvos jaunimo politikos 20-mečio paminėjimui

jaunimo-laisves-ir-atsakomybes-takoskiros-8160Rugsėjo 8 dieną vyko mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“.
Tai jau trečioji šalies Jaunimo tyrėjų tinklo organizuojama konferencija jaunimo tematika. Pirmoji 2012 metais buvo surengta Vilniaus universitete, 2014 metais antrąją organizavo Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai. Šiais metais  trečioji jaunimo tinklo konferencija vyko Mykolo Romerio universitete. Jaunimo tyrėjų tinklas susibūrė prieš šešis metus ir vienija keturių universitetų (VDU, VU, MRU, LEU) mokslininkus tyrinėjančius jaunimo tematiką.

Visos konferencijos organizuotos kartu su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Jaunimo reikalų departamentu.
Pagrindinis jaunimo politikos tikslas – suteikti jauniems žmonėms galimybę dalyvauti priimant sprendimus įvairiose jų gyvenimo srityse ir politikos formavimo lygmenyse. Jaunimo politikos užduotis buvo užauginti ir subrandinti jaunąją kartą pasirengusią gyvenimui laisvoje, demokratinėje visuomenėje rinkos ekonomikos sąlygomis. Tai nebuvo ir nėra lengva užduotis.
„Šios konferencijos tikslas fiksuoti ir apibendrinti, kokie politiniai sprendimai šioje srityje buvo svarbiausi, kuriais iš jų galime džiaugtis ir didžiuotis, – sakė M. Bileišis. – Bet nemažiau svarbu įvardinus įvardyti jaunimo politikos sėkmes ir nesėkmes, brėžti ir ateities jaunimo politikos gaires“.
Konferencijoje  dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka, Jaunimo reikalų departamento prie LR SADM direktorius Vydūnas Trapinskas. Pranešimus skaitė mokslininkai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto bei praktikai iš įvairių socialinių organizacijų dirbančių su jaunimu. Konferencijoje buvo apžvelgtos ir įvertintos jaunimo politikos darbo su jaunimu priemonės ir programos. Buvo pristatomi jaunimo situacijos ir problematikos tyrinėjimai, aptariami jaunimo pilietiškumo, užimtumo, neformalaus ugdymo klausimai. Konferencija atspindėjo bendrą siekį suvienyti pilietinės visuomenės, valdžios institucijų ir universitetų pastangas ir prisidėti prie geresnė ateities jaunimui kūrimo.

Renginys tampa Jaunimo tyrėjų tinklo, kuruojamo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagrindiniu forumu.

jaunimo-laisves-ir-atsakomybes-takoskiros-8204 jaunimo-laisves-ir-atsakomybes-takoskiros-8092 jaunimo-laisves-ir-atsakomybes-takoskiros-8244 jaunimo-laisves-ir-atsakomybes-takoskiros-8236