Konferencija „Mokinio sėkmė: galimybės ir iššūkiai“.

2019 m. gruodžio mėn. 3 d. 10 val. Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedra kartu su Kauno pedagogine psichologine tarnyba organizuoja Respublikinę mokslinę konferenciją „Mokinio sėkmė: galimybės ir iššūkiai“. Kiekvienos Lietuvos mokyklos tikslas – kurti ugdymo aplinką, kurioje mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų būtinas tolesniam mokymuisi kompetencijas. Šių dienų aktualijas aptarti kviečiame švietimo pagalbos specialistus, mokytojus bei visus, kam įdomūs mokinių gerovės klausimai. Renginys nemokamas.