Kokybiško baigiamojo darbo link | Mentorystės programa studentams

Europos socialinį tyrimą (EST) įgyvendinanti Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų komanda kviečia įvairių krypčių socialinių bei humanitarinių mokslų pirmos, antros ir trečios pakopos studentus dalyvauti mentorystės programoje!

Mentorystės programos tikslas – ugdyti mokslines studentų kompetencijas ir didinti Europos socialinio tyrimo duomenų naudojimą studentų mokslinėje veikloje.

Mentorystės programą sudarys keturi nuotoliniai seminarai:

2024 m. vasario 14 d., 14 val. | „Kaip panaudoti EST duomenis tyrimo klausimo naujumo ir aktualumo pagrindimui?“,doc. dr. Aurelija Stelmokienė 

2024 m. kovo 8 d., 12 val. | „Tyrimo instrumentų vertimas, anketos paruošimas“, dr. Rasa Indriliūnaitė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė

2024 m. balandžio 11 d., 14 val. | „Imties sudarymas/tyrimo procedūra ir jos aprašymas“, dr. Apolonijus Žilys

2024 m. gegužės 8 d., 14 val. | „Duomenų parengimas analizei ir statistiniai skaičiavimai“, dokt. Tadas Vadvilavičius

Kiekvieno seminaro metu bus nagrinėjamos tiriamiesiems darbams svarbios ir aktualios temos bei Europos socialinio tyrimo duomenų pagalba iliustruojamas temų įgyvendinimas.

Susitikimai vyks MS Teams platformoje. Dalyvavimas nemokamas.

Registracija į seminarus.

 Kilus klausimams kviečiame rašyti: est@vdu.lt

Informacija Facebook: Europos Socialinis tyrimas