Kavolio instituto mokslininkų vizitas Suomijoje

Lapkričio 15 – 17 d. Kavolio instituto direktorė doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė kartu Instituto valdybos nare prof. Natalija Mažeikiene ir tyrėjų grupe lankėsi Helsinkio universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų institute (HSSH). Vizito metu buvo siekiama pagilinti žinias ir atrasti naujas idėjas apie tai, kaip instituto veiklos gali prisidėti prie mokslininkų kompetencijų ir įgūdžių stiprinimo, transdisciplininių tyrimų plėtojimo ir poveikio visuomenei įgyvendinimo. Vizitą padėjo organizuoti Kavolio instituto bendradarbis ir Helsinkio universiteto profesorius emeritas Hannu Nieminen.

Kavolio instituto komanda susitiko su Helsinkio universiteto plėtros prorektoriumi prof. Jouni Hirvonen, HSSH direktoriumi prof. Risto Kunelius ir pavaduotoju dr. Pekka Mäkelä bei Instituto tyrimų koordinatoriais ir Metodologijos skyriaus tyrėjais. Susitikimo metu buvo diskutuojama, kokie transdisciplininių mokslinių tyrimų organizavimo ir vystymo būdai yra efektyviausi, kaip institutas gali apsirūpinti instituciniais, finansiniais ir administraciniais ištekliais, bei kaip gali būti palaikomi ryšiai su fakultetais, įsteigusiais institutą.

Kavolio instituto komanda su Suomijos mokslo tarybos ekspertais

Transdiscipliniškumo vystymas

HSSH direktorius prof. Risto Kunelius pasakojo, kad Helsinkio universiteto instituto veiklos orientuojasi į visuomeninių krizių sprendimus, infrastruktūros plėtojimo būdus, tvarumo įgyvendinimo veiklas, duomenų apdorojimo (angl. k. datafication) ir skaičiavimo metodų ir procesų efektyvų panaudojimą ir tobulinimą, taip pat atvirosios prieigos prie mokslinių šaltinių įgyvendinimą bei poveikio visuomenei užtikrinimą.

HSSH transdiscipliniškumą tyrimuose palaiko įgyvendinant bendrus tyrimų projektus, kviečiant vizituojančius lektorius ir profesorius bei vykdant duomenų apdorojimo (angl. k. datafication) tyrimų programą. Būtent ši transdisciplininė mokslinių tyrimų programa tiria pokyčius, iššūkius ir galimybes vis labiau duomenis vertinančioje visuomenėje.

Kavolio instituto direktorė doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė

Metodikos klinika

Kavolio instituto komandai HSSH Metodologijos skyriaus mokslininkai pristatė vieną iš labiausiai plėtojamų su metodologijos žiniomis susijusių HSSH veiklų – Metodikos klinikos ir konsultacijų (metodų parinkimo, duomenų rinkimo, skaičiavimo ir analizės klausimais) vystymą. Pasak HSSH metodologijos vystymo skyriaus, Metodikos klinikoje teikiamos konsultacijos, organizuojami seminarai, dirbtuvės Helsinkio universiteto mokslininkams. Šios konsultacijos ne visada reiškia tiesioginį problemos sprendimą, bet dažnai nukreipia tyrėją į šaltinius, kurie leidžia tyrėjui pačiam išspręsti problemą ir padeda tyrėjui gilinti savo metodologijų išmanymo žinias ir kompetencijas.

Akademinės lyderystės kursas

HSSH daug dėmesio skiria ankstyvosios karjeros mokslininkams ir jų karjeros vystymui organizuodami tarpdisciplininį akademinės lyderystės ir karjeros planavimo kursą. Šis kursas yra skirtas mokslininkams po doktorantūros studijų pradedantiems savarankišką mokslininko karjerą ir kuriantiems savo mokslinių tyrimų grupę. Akademinio vadovavimo ir karjeros planavimo kurso tikslas – padėti tyrėjams tobulinti vadovavimo įgūdžius ir strateginį mokslinių tyrimų temų planavimą. Be to, šis kursas padeda suburti gerą mokslinių tyrimų grupę ir visapusiškai naudotis Helsinkio universiteto mokslinių tyrimų paslaugomis ir infrastruktūra.

Susitikimas su HSSH Metodologijos skyriaus tyrėjais

Suomijos Flagship programa universitetų mokslo ekosistemoms

Kavolio instituto komanda taip pat susitiko su Suomijos mokslo tarybos departamento direktoriumi Jyrki Hakapää ir Mokslo patarėjais Liisa Huovinen ir Maiju Gyran. Susitikimo metu buvo pristatytos šiuo metu vykdomos Suomijos mokslinių tyrimų programos, kurios akcentuoja tarpdisciplininių problemų sprendimo būdus. Viena labiausiai sudominusių mokslinių programų, nuo 2017 m. vykdoma  “Finland Flagship Scheme” programa – tai priemonė, kuria remiami aukštos kokybės moksliniai tyrimai ir didinamas jų poveikis ekonomikai ir visuomenei.  Ši programa konkursiniu pagrindu remia universitetines mokslinių tyrimų ekosistemas ir klasterius, akcentuojant ilgalaikį mokslinių temų planavimą, mokslo proveržį bei universiteto institucinį įsipareigojimą prisidėti savo investicijomis. Kaip vienas iš tokių programos pavyzdžių yra Turku universiteto ir Suomijos sveikatos ir gerovės instituto plėtojama INVEST mokslo ekosistema, kurios tematika apima gerovės valstybės klausimus ir nelygybes. Ši programa yra veiksmingas glaudaus bendradarbiavimo su verslu ir visuomene, gebėjimo prisitaikyti ir tvirto priimančiųjų organizacijų įsipareigojimo derinys.

Tolimesnis bendradarbiavimas

Vizitas Helsinkio universitete padėjo užmegzti pirmuosius bendradarbiavimo kontaktus tarp Kavolio instituto ir Helsinkio universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų instituto transdisciplininių mokslinių tyrimų vystymo srityje. Pasak Kavolio instituto direktorės Jurgos Bučaitės-Vilkės, “mūsų kolegų suomių patirtis rodo, kad visų pirma efektyvūs moksliniai rezultatai ateina per organizacinę kultūrą, kuri skatina mokslinių tyrėjų grupių atvirumą, dalinimąsi žiniomis, pasitikėjimą ir bendrą viešosios vertės kūrimą. Tad tikimės, kad mūsų institutas pamažu perims šias pamokas. Planuojame plėsti bendras veiklas vystant mūsų tematinę grupę “Metodologija, tyrimai ir metodai”, kuri remiasi horizontaliosiomis kompetencijomis, kuriančiomis vertę visiems mūsų universiteto padaliniams”.