Kauno „Santaros“ gimnazijoje vyko Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“

2018 m. balandžio 26 d. Kauno “Santaros“ gimnazijoje vyko  Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“. Tiriamuosius darbus sekcijose vertino dėstytojai. VDU Psichologijos klinikos vadovė dr. Kristina Kovalčikienė buvo pakviesta vertinti mokinių mokslinius darbus Socialinių mokslų sekcijoje. Po konferencijos dr. Kristina Kovalčikienė liko sužavėta renginio mastu ir džiaugėsi, kad auga energinga ir žingeidi jaunųjų mokslininkų karta.

Konferencijoje dalyvavo 126 mokiniai bei mokytojai iš visos Lietuvos. Moksleiviai iš Kroatijos turėjo galimybę teletiltu stebėti konferenciją. Konferencijos tikslas – stiprinti mokinių projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas; plėtoti mokyklų bendradarbiavimą ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius argumentuotai ir kūrybiškai spręsti problemas; padėti mokiniams sėkmingai pasirengti ateities karjerai; stiprinti ryšius su socialiniais partneriais: aukštosiomis mokyklomis bei verslo įmonėmis.

Renginio akimirkos:

https://www.santara.kaunas.lm.lt/tarptautine-jaunuju-mokslininku-konferencija-issukis-tyrejams/