Kauniečiai rengia forumą vaiko gerovės klausimams aptarti

Kaune gimsta vis daugiau iniciatyvų vaikų gerovės idėjoms puoselėti bei užtikrinti. Miesto akademinė bendruomenė rengia forumą tema „Saugus ir laimingas vaikas: ar dokumentas tai užtikrins? Kaip galime vieni kitiems padėti?“. Bendrai diskusijai vaiko teisių apsaugos tema kviečiami visi su tuo susiję kauniečiai.

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros ir Kauno technologijos universiteto Edukologijos katedros specialistai kartu su Kauno miesto smurto prieš vaikus prevencine grupe ir Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodiniu būreliu inicijuoja bendrą diskusiją. Prisijungti prie jos forumo organizatoriai kviečia ir kitus vaiko gerovės srityje dirbančius specialistus.

„Šių metų vasarį Seimas priėmė „Vaiko teisių pagrindų įstatymo“ pakeitimus, kuriuose atsirado reikšmingų nuostatų, leidžiančių efektyviau įgyvendinti vaiko teises ir apsaugoti vaikus nuo smurto. Šis įstatymas gali būti svarbus žingsnis tobulinant vaiko gerovės sritį Lietuvoje ir Kaune. Tačiau tam reikalingas glaudus įvairių sričių specialistų bendradarbiavimas ir veržlus požiūris inicijuojant ir tobulinant paslaugas šeimoms, – sakė Kauno miesto mero visuomeninė patarėja Laura Varžinskienė. – Tikimės, kad šis forumas ir pasiūlymai taps pagrindu Kauno miestui efektyviai įgyvendinti vaiko gerovės politiką ir dirbti kartu mūsų visų vaikų labui.“

Balandžio 11d. dviejų lyderiaujančių Kauno universitetų atstovai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, policijos atstovai, gydytojai, vaiko teisių apsaugos specialistai ir tėvai diskutuos apie bendradarbiavimo galimybes, numatomus pavojus ir priemones jiems išvengti. Forumo dalyviai tarsis ir ieškos būdų sėkmingai bendradarbiauti ir pateiks savo idėjas bei siūlymus Kauno miesto savivaldybės vadovams.