Kaune atnaujinamos „Socialinio taksi“ paslaugos, skirtos neįgaliesiems

Nuo 2021 m. vasario mėnesio Kauno miesto savivaldybėje atnaujinamos „Socialinio taksi“ pavėžėjimo su asistentu paslaugos, skirtos užtikrinti žmonių su negalia mobilumą. Ši paslauga unikali tuo, jog ne tik padeda užtikrinti negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas, bet ir suteikia pagalbą keleiviams, juos palydint į reikiamą vietą, įsodinant į automobilį ar nunešant daiktus.

Nacionalinės socialinės integracijos instituto vykdoma programa „Socialinis taksi“ Lietuvoje veikia jau nuo 2012 m., o Kaune ji pradėta teikti 2015 m. Praeitais metais pavėžėjimo su asistentu paslauga buvo laikinai sustabdyta ir tai išryškino negalią turinčių asmenų mobilumo mieste problemas.

Sustabdžius pavėžėjimo su asistentu paslaugas Kauno miesto savivaldybėje, į problemas, su kuriomis susiduria Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenių nariai, miesto gyventojai ir svečiai dėmesį atkreipė Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), kuris inicijavo susitikimą tarp Kauno miesto savivaldybės ir „Socialinio taksi“ atstovų. Susitikimo metu VDU atstovai siekė atkreipti dėmesį į tai, jog nustojus veikti pavėžėjimo su asistentu paslaugoms, negalią turintiems studentams, darbuotojams ar vizituojantiems svečiams tapo kur kas sudėtingiau atliepti ne tik būtinuosius žmonių su negalia kelionių poreikius (pvz.: keliones į gydymo ar reabilitacijos įstaigas), bet ir nuvykimą į ekonominio ar socialinio užimtumo vietas (pvz.: mokymosi įstaigas, darbą, susitikimus), užtikrinant žmonių su negalia savarankiškumo galimybę.

Tokią pat poziciją išreiškė ir pavėžėjimo su asistentu paslaugas teikiantys programos „Socialinis taksi“ atstovai. Programos vadovė Solveiga Ratkevičiūtė teigė, kad nors mieste pamažu atsiranda transporto paslaugų, daugiau ar mažiau pritaikytų negalią turintiems asmenims, tačiau jų kiekis – vis dar nepakankamas.

Svarbu ne tik padėti  nukeliauti, bet ir išsiruošti kelionei

„Kauno transporto parkas per pastaruosius metus stipriai atsinaujino, ir dėl to didžioji dalis, net apie 89 proc., naudojamų miesto autobusų jau yra pritaikyti negalią turintiems žmonėms, tačiau tenka pastebėti, kad šios paslaugos ne visada atitinka individualius negalią turinčių asmenų poreikius. Didžioji dalis judėjimo negalią turinčių asmenų neretai gyvena būstuose, kurie jiems nėra pritaikyti, todėl be papildomos pagalbos negali nueiti iki artimiausios viešojo transporto stotelės. Šiai tikslinei grupei reikalinga individualizuota pavėžėjimo paslauga (t. y. „nuo durų iki durų“), kurią teikiant būtų naudojama speciali technika (pvz.: laiptų kopikliai) ar visokeriopa pagalba (pvz.: apsirengti, išeiti iš namų, nunešti daiktus ir t. t.)“, – mintimis dalinosi S. Ratkevičiūtė.

 

Programos „Socialinis taksi“ vadovė Solveiga Ratkevičiūtė

2021 m. pradžioje programai „Socialinis taksi“ laimėjus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą Kauno mieste, nuo vasario mėnesio pavėžėjimo su asistentu paslaugos ir vėl bus teikiamos tiek buvusiems, tiek naujiems klientams.

Aktyvus visuomenininkas Martynas Vitkus, kuris pats turi negalią ir naudojasi „Socialinio taksi“ paslaugomis, neabejoja, jog pavėžėjimo su asistentu grąžinimas į miestą – didžiulis kasdienybės palengvinimas negalią turintiems asmenims, kurie nuo šiol vėl galės laisvai nuvykti į jiems reikiamas vietas.

„Pagrindinis privalumas naudojantis šia pavėžėjimo paslauga yra žinojimas, kad ji prieinama 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, ir galimybė būti užtikrintu, jog asistentas tave saugiai paims iš taško A ir nugabens į tašką B. Saugiai nugabens – tai vadinasi, kad keleivis nebus paleistas kažkur netoli jam reikiamos vietos, bet bus palydėtas iki pat durų. Tai ypač svarbu žmonėms, turintiems stiprią judėjimo ar regos negalią“, – teigė M. Vitkus.

 

Martynas Vitkus

Martyno mintims antrino ir VDU negalios reikalų koordinatorė Miglė Janušauskaitė, mananti, jog šios paslaugos grąžinimas į miestą – labai aktualus ne tik esamiems, bet ir būsimiems studentams ar iš užsienio atvykstantiems svečiams.

Kviečia aktyviai registruotis ir naudotis paslaugomis

„Turime atkreipti dėmesį, jog paslaugų, reikalingų žmonėms su negalia, prieinamumas yra tam tikras rodiklis, kuris palengvina asmenų apsisprendimą rinktis studijas Kauno mieste. Tai galioja ir užsienio studentams, atvykstantiems su mainų programomis. Viskas kur kas paprasčiau, kai jie žino, jog yra visos galimybės gauti paslaugą, kuri padės užtikrinti ne tik būtinuosius, bet ir kasdienius poreikius, bei kad prireikus jie visada galės gauti individualiuosius poreikius atliepiančias paslaugas“, – mintimis dalinosi M. Janušauskaitė, kuri buvo viena iš mediatorių tarp Kauno m. sav. ir „Socialinio taksi“ atstovų, siekiant atnaujinti pavėžėjimo su asistentu paslaugos teikimą Kauno mieste.

 

VDU negalios reikalų koordinatorė Miglė Janušauskaitė

VDU profesorius, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas Jonas Ruškus taip pat teigia, jog pavėžėjimo su asistentu paslauga – puiki priemonė, kuri padeda užtikrinti negalią turinčių žmonių prieinamumą prie viešųjų paslaugų ir pastatų.

„Viešasis transportas – autobusai ar troleibusai – neretai sustoja stotelėse, nuo kurių iki švietimo ar kitų įstaigų būna nemenka distancija. Ir neretai ta distancija, dėl ten esančių kliūčių, būna neįveikiama negalią turinčiam žmogui. Pavėžėjimo su asistentu paslauga yra individualizuota ir gali privežti žmogų prie jam būtinų pastatų, ir tai sudaro geras prieinamumo galimybes“, – neabejoja Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertas.

 

VDU profesorius, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas Jonas Ruškus

Iki 2020 m. pradžios, kuomet pavėžėjimo paslauga su asistentu Kauno mieste buvo sustabdyta, „Socialinio taksi“ paslaugomis naudojosi 416 registruotų klientų Kauno miesto savivaldybėje. Atnaujinus teikiamas paslaugas, jos ir vėl bus prieinamos visiems asmenims, turintiems negalią ar specialiuosius poreikius.

Asmenys, norintys naudotis „Socialinio taksi“ teikiamomis paslaugomis, turi užpildyti registracijos anketą www.socialinistaksi.lt internetinėje platformoje arba paskambinti programos skambučių operatoriams, telefonu: +370 687 440 01.

Užsiregistravę klientai, internetinėje platformoje gali užsisakyti kelionę. Keleivio rezervuotu laiku, į jam nurodytą vietą, atvyks asistentas, kuris padės žmogui su negalia patekti iš namų į specialiai pritaikytą „Socialinio taksi“ automobilį. Pasiekus kelionės tikslą, asmeninis asistentas palydės keleivį į jam reikiamą vietą.