Kartu su VDU diplomu – UNESCO IBE sertifikatas

businessman-explaining-planPasaulinis švietimo kompetencijų centras, UNESCO Tarptautinis švietimo biuras (angl. IBE – International Bureau of Education) nuo šiol savo ekspertines žinias skleis ir Lietuvoje – kartu su VDU Socialinių mokslų fakulteto (SMF) Švietimo vadybos magistro diplomu bus suteiktas UNESCO IBE sertifikatas Curriculum Design and Development (liet. Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas). Lapkričio 29 d. UNESCO IBE biuro ekspertai kartu su VDU mokslininkais aptars sertifikato įgyvendinimą.

VDU magistrantūros studijų programa Švietimo vadyba yra skirta parengti edukologijos magistrus – švietimo vadybos srities specialistus, gebančius dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, verslo organizacijose personalo karjeros planavimo ir mokymo organizavimo srityse, projektuoti ir organizuoti ugdymo turinį, įvairiuose švietimo sistemos lygmenyse.

„VDU pilietiškumo, kultūros ir švietimo politika yra neatsiejama nuo UNESCO pagrindinių vertybių, reaguojant į vykstančius pokyčius bei globalines ekonomikos, aplinkosaugos ir socialines problemas. Siekdami parengti ne tik aukštos kvalifikacijos specialistus, bet ir globalius piliečius aukštojo mokslo darbuotojai ir pedagogai susiduria su profesinių ir asmeninių kompetencijų iššūkiais“, – vieną iš klausimų, kurį tikimasi spręsti bendradarbiaujant su UNESCO IBE, įvardija VDU Tarptautinių ryšių prorektorė prof. Ineta Dabašinskienė.