Karjerą svarbu planuoti visą gyvenimą, bet pradėkime nuo mokyklos

Ekspertai įspėja, jog dėl savo darbo vietos ateities niekas negali būti užtikrintas, net ir paklausiausių specialybių – informacinių technologijų, ekonomikos ar inžinierijų – absolventai. Rinka sparčiai keičiasi, todėl, jei nebūsi pasiruošęs pereiti į kitą sritį ir neturėsi įvairesnių gebėjimų – atsidursi aklavietėje. O jei esi vyresnio amžiaus, tikimybė susirasti naują darbo vietą dar labiau sumažėja. Ką daryti? Verta savo profesines galimybes aptarti su karjeros konsultantu.

„Šiandien karjerą turime planuoti visą savo darbinį gyvenimą. Sakoma, kad net vaikai, vos gimę, savaip „planuoja“ būsimą darbą – mėgdžioja, stebi, „matuojasi“. Tačiau Lietuvoje konsultavimas karjeros klausimais dažniausiai apsiriboja ugdymu karjerai mokyklose ir informavimu studijų laikotarpiu, o po studijų, jei žmogus patiria sunkumų, pavyzdžiui, neranda tinkamo pagal specialybę darbo, stiprus darbo pobūdžio pasikeitimas, ištinka krizė darbe, netenkama darbo, į karjeros specialistą nesikreipia“, – teigia Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Edukologijos instituto docentė Ilona Tandzegolskienė.

Pasak ekspertės, konsultavimas karjeros klausimais yra dažnai neteisingai suprantama paslauga – įsivaizduojama, kad atėjęs pas tokį konsultantą, žmogus paklaus jo patarimo ir skubiai sulauks rekomendacijos, kokią profesiją rinktis ar kuris darbo pasiūlymas tinkamiausias. Tačiau iš tiesų jis orientuotas ne į trumpalaikę, o į nuolatinę arba sistemingą pagalbą.

Karjeros centrai užsienyje, pavyzdžiui, Kalifornijos universitete (UCLA), konsultacijas siūlo ne tik studentams, bet ir absolventams, darbdaviams, šeimoms, padeda planuoti ir nuolat analizuoti karjeros pasirinkimus, stebėti pokyčius profesinėje srityje ir atitinkamai tobulėti patiems, siekiant išsaugoti konkurencingumą.

„Karjeros specialistai turi kritinių, analitinių, vadybinių ir edukologinių gebėjimų, jie lankstūs ir, išklausę žmogaus, pateikia ne tiesmuką profesijos rekomendaciją, o gaires ir kryptį, kuria jam reikėtų eiti. Šios srities specialistai taip pat analizuoja pasikeitimus darbo rinkoje ir padeda žmogui konstruoti savo karjeros kelią, atsižvelgiant į jo gebėjimus, interesus, asmenines savybes. Pavyzdžiui, jei asmuo turi daugiau meninių gebėjimų, specialistas padės jam planuoti karjeros kelią, siejant jį su meno sritimi“, – pasakoja mokslininkė.

Konsultantai žvelgia plačiau, išnagrinėja ir besikreipiančio asmens savybes, atkreipia dėmesį į tobulinamus įgūdžius, aptaria pageidaujamas karjeros kryptis – ir tuomet suteikia grįžtamąjį ryšį. Karjeros konsultantai dirba ir įmonėse, kaip žmogiškųjų išteklių vadybininkai. Atsižvelgdami į įmonės strategijas, jie padeda darbuotojams vystyti savo karjeras, įsilieti į kolektyvą, nustatyti siekiamus tikslus, derinti darbuotojams skirtus mokymus. Šie specialistai taip pat gali dirbti įvairiose švietimo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.

„Jie daug bendrauja tiek su potencialiais naujais darbuotojais, tiek veikia organizacijos viduje kaip tarpininkai tarp administracijos bei darbuotojų. Karjeros konsultantai turi turėti ne tik labai gerus bendravimo įgūdžius, bet ir psichologinių žinių, konsultavimo įgūdžių, kadangi tai svarbu kalbant apie karjeros pasirinkimus“, – paaiškina doc. dr. I. Tandzegolskienė.

 

Karjeros testo neužtenka

Docentės teigimu, šiandien didžiausią paklausą turinčios profesijos yra programuotojai, matematikos ir finansų specialistai, inžinieriai, vadovai, todėl remiantis vien darbo rinkos prognozėmis, jas būtų galima rekomenduoti pirmiausiai. Bet, žinoma, renkantis profesiją nereikėtų vadovautis vien tik darbo rinkos tendencijomis, nes čia svarbu kalbėti ir apie žmogaus savirealizacijos galimybes.

Šiandien neapsisprendusiems dėl savo karjeros vis rečiau siūloma spręsti testus – anksčiau tokie testų rinkiniai buvo naudojami nustatant asmens būdo bruožus ir pagal juos rekomenduojant tinkamą profesijos profilį, pavyzdžiui, realistinį arba meninį. Tačiau, pasak mokslininkės, dabar tokie testai nėra pagrindas, nes karjera yra susiejama su savęs pažinimu, žmogaus asmenybės ypatybių, svarbių profesijai, įvertinimu, vizijos ir tikslų iškėlimu, galimybių svarstymu ir prioritetais, o pagal tai pasiūlomi keli karjeros portfeliai – galimi keliai, iš kurių žmogus galėtų rinktis.

Karjeros konsultavimo specialistai taip pat suteikia labai reikalingą pagalbą šeimą sukūrusiems žmonėms: padeda suderinti šeimą ir karjerą, suvaldyti laiką, prioritetizuoti veiklas, kadangi tokiais atvejais iš žmogaus daugiau reikalaujama, tenka prisiimti daugiau vaidmenų: tėčio ir vyro, žmonos ir mamos ir t. t.

Tuo tarpu vyresniems žmonėms, kurie rinkoje neretai laikomi mažiau lanksčiais ir sunkiau prisitaikančiais prie greitų pokyčių, konsultantai gali padėti surasti savo vietą bei išvengti konkuravimo su jaunesniais. Pavyzdžiui, galbūt jie galėtų tapti mentoriais: tuomet jaunimo veržlumas, energija būtų sujungiama su vyresnio žmogaus patirtimi.

„Viena svarbiausių karjeros specialisto užduočių – padėti žmogui tapti atviru, gebančiu savarankiškai reaguoti į pokyčius. Ne paslaptis, kad gyvename nuolat besikeičiančiame pasaulyje, kuriame ir rinkos poreikiai nuolat keičiasi, todėl dabar svarbiausi gebėjimai siejasi su inovacijomis: žmonės turi būti inovatyvūs , kūrybiški, lankstūs, kritiški, analitiški. Kitaip tariant, išmokti patys kelti sau tikslus, lūkesčius, planuoti, būti aktyvūs. Savaime suprantama, visą tą turi gebėti ir patys karjeros konsultantai, kad galėtų šiuos įgūdžius perduoti kitiems“, – teigia VDU Edukologijos instituto docentė.

Projekto „Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling”, IMATEII, Nr. 2016-1-LV01-KA201-022681 iniciatyvinė grupė iš Latvijos Rezeknės Technologijų akademijos, Talino technologijų universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto organizuoja mokymus ir sklaidos seminarus karjeros specialistams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, su vyresnių klasių mokiniais.