Kaip mums sekasi nuotolinėse studijose

Trumpai: kaip mums sekasi nuotolinėse studijose?

Socialinių mokslų fakultetas tęsia patirčių nuotolinėse studijose stebėseną. Balandžio 20 – 22 dienomis buvo atliktos dvi trumposios studentų ir dėstytojų apklausos. Kokie jų rezultatai trumpai?

Bendrai kalbant, turime čia dvi naujienas. Viena vertus, šiuo metu yra tarpinių atsiskaitymų laikas ir juose 66 proc. studentų neturėjo problemų arba jos buvo greitai išspręstos (žr. 2 paveikslą). Čia geroji naujiena. Kita vertus, 55 proc. apklaustų studentų pastebėjo, kad nuotolinėse studijose vis dar yra techninių (ryšio, prisijungimo ir panašių) problemų (žr. 1 paveikslą). Čia kiek blogesnė naujiena. Beje, labai panaši dalis dėstytojų, t.y. beveik pusė jų, taip pat sakė, kad techninių trikdžių tikrai yra (žr. 3 paveikslą). Tai nereiškia, kad kiekvieną kartą ir visuose vaizdo ar kituose nuotoliniuose užsiėmimuose juos patiriame, bet jų vis dar yra.

Paveikslas 1. Studentų vertinimai: ar susidūrėte su problemomis nuotolinėse studijose pastaruoju metu, jei taip, tai kokios jos buvo?

Likusios problemos, tokios kaip organizaciniai klausimai, studentų ar dėstytojų įgūdžių trūkumas, yra neesminės.

Kitas svarbus klausimas buvo apie studentų patirtis atsiskaitymuose. Kaip jau pastebėta, beveik du trečdaliai studentų su problemomis čia nesusidūrė, nors maždaug penktadalis teigė priešingai. Prieš kurį laiką VDU Studentų atstovybė atliko savo apklausą, kurioje irgi buvo klausimų apie trikdžius atsiskaitymų metu. Tad abiejų apklausų pagalba bus galima patobulinti atsiskaitymų procedūras ir užtikrinti, kad artėjant egzaminų sesijai atsiskaitymai nuotoliniu būdu vyktų sklandžiai.

  

Paveikslas 2. Studentų vertinimai: ar pastaruoju metu susidūrėte su problemomis atsiskaitymuose (koliokviumai ir pan.) nuotolinėje aplinkoje?

Lygiagrečiai studentų apklausai SMF buvo apklausti ir dėstytojai (žr. 3 paveikslą). 41 proc. dėstytojų tvirtino, kad su problemomis nuolatinėje aplinkoje nesusidūrė. Prieš mėnesį atliktoje dėstytojų apklausoje nesudūrusių su problemomis dalis buvo nežymiai, bet šiek tiek mažesnė, ir siekė 38 proc., kas reiškia, kad problemų pasitaikydavo daugiau. Kokio nors radikalaus pasikeitimo ar pagerėjimo čia nėra, bet tai visgi ženklas, kad nuotolinės studijos tapo sudėtine naujos karantininės akademinės kasdienybės dalimi.

Paveikslas 3. Dėstytojų vertinimai: ar susidūrėte su problemomis nuotolinėse studijose pastaruoju metu, jei taip, tai kokios jos buvo?

Kokios išvados? Irgi labai trumpai. Adaptacija nuotolinėse studijose tikrai įvyko. O lygiai kaip tiesioginiame, taip ir nuotoliniame pasaulyje ne visada dangus būna giedras. Ir velnias dažnai slypi detalėse. Dabar vienas didesnių kliuvinių nuotolinėse studijose yra laikas nuo laiko pasikartojantys techniniai trikdžiai. Bet jie įveikiami.

 

Socialinių mokslų fakulteto dekanas Algis Krupavičius