Kaip ekspertai įvertino sociologijos studijas Lietuvoje?

2021 m. sausio – rugsėjo mėn. tarptautinės ekspertų grupės atliko 10 studijų krypčių išorinį vertinimą. Buvo vertinamos energijos inžinerijos, kino, mitybos, muzikos, religijos studijų, sociologijos, teatro, lingvistikos, rinkodaros ir žurnalistikos studijų kryptys.

 

Remiantis ekspertų parengtomis išvadomis, 2021 m. gruodį priimti sprendimai dėl 6 krypčių studijų akreditavimo.

 

Kviečiame susipažinti su sociologijos studijų krypties vertinimo išvadomis!

 

Sociologijos krypties studijos buvo vertinamos trijose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Vilniaus universitete (VU) (3 pirmosios ir 3 antrosios pakopų studijų programos), Vytauto Didžiojo universitete (VDU) (2 pirmosios ir 2 antrosios pakopų studijų programos) ir Kauno technologijos universitetas (KTU) (1 antrosios pakopos studijų programa).

 

Ekspertų grupę labai sužavėjo universitetų bibliotekos ir IT ištekliai ir  darbuotojų pasiaukojimas bei atsidavimas. Atkreiptas dėmesys į VDU Socialinių mokslų fakulteto vadovybės struktūrą ir jos efektyvią veiklą skatinant mokslinius tyrimus, kuriant ir palaikant ryšį tarp mokslinių tyrimų ir mokymo(si). Fakulteto akademinė bendruomenė pasižymi stipriais bendradarbiavimo ryšiais, paremtais atvirumo, laisvės ir demokratijos vertybėmis. Programų modulių turinys stiprus.

 

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

 

Aukštoji mokykla Studijų

pakopa

Vertinimo

balas*

Akreditavimo sprendimas
Kauno technologijos universitetas Antroji 24 7 metai
Vilniaus universitetas Pirmoji 23 7 metai
Vilniaus universitetas Antroji 23 7 metai
Vytauto Didžiojo universitetas Pirmoji 27 7 metai
Vytauto Didžiojo universitetas Antroji 27 7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

 

Daugiau informacijos..