Justinos Slavinskienės daktaro disertacijos gynimas

2018 m. lapkričio 27 d., antradienį, 10 val. Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje (S. Daukanto 28,  Kaunas), viešame psichologijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Justinos Slavinskienės mokslo daktaro disertacija „Rizikingai vairuoti motyvuojančių veiksnių ir asmenybės savybių sąsajos svarba paaiškinant vairuotojų, netekusių teisės vairuoti, rizikingą vairavimą“ (Psichologija 06 S). Mokslinė vadovė – doc. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė.

Ginant daktaro disertaciją bus analizuojamas vairuotojų, netekusių teisės vairuoti dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, asmenybės profilių ir rizikingai vairuoti motyvuojančių psichologinių veiksnių (nuostatų dėl rizikingo vairavimo, motyvų rizikingai vairuoti, vairavimo saviveiksmingumo) sąsajos reikšmė šių vairuotojų objektyviai ir subjektyviai vertinamam rizikingam vairavimui paaiškinti. Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Mykolo Romerio universiteto bibliotekose.

Kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos: https://db.lmt.lt/lt/perziura/disertacijos/d-db/5421/p10.html