Jonas Ruškus išrinktas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininku

Kovo 11 d. Ženevoje (Šveicarija) prasidėjusioje Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių komiteto sesijoje antrąją kadenciją pradėjęs Lietuvos atstovas Jonas Ruškus išrinktas vienu iš trijų komiteto vicepirmininkų. J. Ruškus yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Kauno „Arkos“ bendruomenės narys. JT Neįgaliųjų teisių komiteto pirmininko pareigos patikėtos Danlami Basharu iš Nigerijos, vicepirmininkais kartu su J. Ruškumi išrinkti Junas Ishikawa iš Japonijos ir Rosemary Kayess iš Australijos, komiteto pranešėja tapo Meksikos atstovė Amalia Eva Gamio.
J. Ruškus naująsias pareigas komiteto vykdomojoje valdyboje vertina kaip jo darbo komitete per pirmąją kadenciją (2015–2018 m.) pripažinimą: „Buvo visko – JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo valstybėse narėse ataskaitų vertinimas, Konvencijos aiškinimas rengiant bendruosius komentarus, lygybės ir nediskriminavimo, negalią turinčių žmonių savarankiško gyvenimo bendruomenėje, prieinamumo, visiškos socialinės įtraukties skatinimas visais lygmenimis.“
Prieš prasidedant sesijai J. Ruškus sakė: „Jaučiuosi ramiai ir atsakingai pradėdamas savo antrąjį mandatą JT Neįgaliųjų teisių komitete. Esu atsakingas už Ispanijos vertinimą, ruošiu JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo vertinimą Estijoje. Vertinsime ir kitas šalis: Ruandą, Nigerį, Turkiją, Kubą, Saudo Arabiją, Senegalą, Vanuatu, Norvegiją. Tęsiame darbus jungtinėje Neįgaliųjų ir Vaiko teisių komitetų darbo grupėje, rengiame jungtinį Bendrąjį komentarą – rekomendacijas dėl negalią turinčių vaikų teisių įgyvendinimo šalyse.“
Visą straipsnį galite rasti čia