Jonas Ruškus. Bendruomenė yra galimybė įveikti kitoniškumą

ARKOSNegalios tema nėra tik apie neįgaliuosius. Negalia yra visų žmonių, visuomenės tema. Prancūzijos Mokslų akademijos narys, geologas Xavier le Pichon, yra pasakęs, kaip žemės stabilumui būtini tektoniniai plyšiai, amortizuojantys žemės judėjimą, taip visuomenės evoliucijai būtini neįgalieji, be kurių visuomenė netektų savo žmogiškumo galimybės.

Vaiko, suaugusiojo ar seno žmogaus negalia yra šansas kitiems žmonėms ir visuomenei priimti savo pačių pažeidžiamumą, priminti esminį kiekvieno žmogaus poreikį būti priimtam ir gerbiamam ne už savo pasiekimus, bet tiesiog už tai, kad esi.

Ilgą laiką neįgalieji buvo matomi kaip globos, priežiūros ar medicininės korekcijos objektas. Tokio supratimo kažkada mokiausi ir aš, defektologijos studentas. Studijavome, kaip mokyti ir vertinti neįgaliuosius, apibūdinome juos ne tik medicininiais terminais, bet ir žeminančiomis pseudomokslinėmis klasifikacijomis. Būsimieji specialistai mokėsi žmogų vertinti pagal jo defektus ir patologijas.
Plačiau skaitykite